วิดีโอ HD 1080p

DSP วิดีโอ HD 1080p

Intel ได้พัฒนากรอบการออกแบบที่ให้รอบการออกแบบที่เร็วที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันวิดีโอ ส่วนประกอบของกรอบการออกแบบเป็นไปตามนี้:

  • ไลบรารีชุดส่วนประกอบของคอร์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การประมวลผลวิดีโอและภาพ (VIP) นั้นถูกออกแบบมาให้ง่ายสำหรับอินเตอร์เฟซการใช้งานแบบ Plug-and-Play
  • โปรโตคอลอินเตอร์เฟซการสตรีมวิดีโอที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งมีพร้อมใช้เป็นมาตรฐานสากล
  • เครื่องมือการผนวกรวมระบบเช่น Platform Designer (ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า Qsys) ที่สร้างการควบคุมและการสร้างลอจิกโดยอัตโนมัติ
  • ชุดการออกแบบการอ้างอิงความละเอียดสูง (HD) ที่สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบพาธข้อมูลวิดีโอของคุณได้

โปรโตคอลวิดีโออินเตอร์เฟซ Avalon® streaming (Avalon-ST) ที่ออกแบบสำหรับการส่งวิดีโอและข้อมูลควบคุมจากบล็อกการประมวลผลวิดีโอหนึ่งไปยังอีกบล็อกหนึ่ง

โปรโตคอลนี้เปิดให้ใช้อิสระและคุณสามารถดาวน์โหลดคุณลักษณะนี้ได้ผ่านเว็บ การใช้คุณลักษณะนี้จะไม่มีผลบังคับการใช้เอฟพีจีเอ Intel® อย่างไรก็ตาม IP วิดีโอ และการออกแบบการอ้างอิงวิดีโอนั้นจะต้องใช้อินเตอร์เฟซนี้

รูปที่ 1 แสดงถึงลักษณะของความแตกต่างในการเชื่อมต่อฟังก์ชันวิดีโอโดยการใช้โปรโตคอลนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตคอลนี้จะอยู่ที่ส่วน 'อินเตอร์เฟซ' ของคู่มือผู้ใช้ชุดการประมวลผลวิดีโอและภาพ

รูปที่ 1 โปรโตคอล Avalon-ST สำหรับอินเตอร์เฟซวิดีโอ และโปรโตคอล Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) สำหรับอินเตอร์เฟซส่วนของการควบคุม

ระบบวิดีโอจะมีโปรเซสเซอร์เอ็มเบ็ดเด็ด และระบบย่อยหน่วยความจำรวมอยู่ด้วยเกือบตลอดเวลา เพื่อจัดการเฟรมวิดีโอในหน่วยความจำภายนอก Platform Designer (ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า Qsys) ลดความยุ่งยากในการออกแบบระบบเอ็มเบ็ดเด็ดอย่างมาก เครื่องมือนี้รวมถึงไลบรารีของส่วนประกอบ เช่นโปรเซสเซอร์ซอฟต์คอร์ (โปรเซสเซอร์เอ็มเบ็ดเด็ด Nios® II) อินเตอร์เฟซ Avalon, ตัวควบคุมหน่วยความจำ, บริดจ์ และคอร์ IP โปรเซสเซอร์สัญญาณดิจิตอล (DSP) และยังรวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมต่อ GUI และตัวสร้างให้ต่อโดยอัตโนมัติ และสตรีมระบบบัส

รูปที่ 2: ขั้นตอนการออกแบบ Platform Designer สำหรับพาธข้อมูลวิดีโอ

และสุดท้าย กรอบการออกแบบวิดีโอทั้งหมดจะออกมาสมบูรณ์ในรูปแบบการออกแบบการอ้างอิง HD ที่แสดงถึงการประมวลผลวิดีโอจริงที่ตรงกับหลายแอปพลิเคชัน