ขั้นตอนการออกแบบเอฟพีจีเอตามแบบ C

ขั้นตอนการออกแบบตามรุ่น

เอฟพีจีเอ Intel® และเอฟพีจีเอ SoC นั้นรองรับด้วยสามขั้นตอนการออกแบบพิเศษเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบเอฟพีจีเอ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบ HDL แบบดั้งเดิม นักออกแบบตามรุ่น หรือนักโปรแกรมตามแบบ C ก็ตาม เอฟพีจีเอ Intel® นั้นมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมระดับสากลเพื่อให้นักออกแบบระดับได้รับคุณประโยชน์จากเครื่องมือที่ให้ Abstraction ที่ยกระดับไปอีกขั้น

ขั้นตอนการออกแบบ DSP สำหรับเอฟพีจีเอ Intel® และเอฟพีจีเอ SoC

Verilog/VHDL

MathWorks Simulink

การออกแบบตามแบบ C

Verilog ดั้งเดิมและขั้นตอนการออกแบบ VHDL โดยใช้ซอฟต์แวร์ Quartus® II และ DSP Builder

ขั้นตอนการออกแบบตามรุ่นสำหรับนักออกแบบ DSP ด้วยเครื่องมือ MathWorks

ตัวถอดรหัส HDL MathWorks และตัวถอดรหัสเอ็มเบ็ดเด็ด ให้การรองรับสำหรับตระกูล SoC เอฟพีจีเอ Intel® ผู้พัฒนาที่คุ้นเคยกับเครื่องมือ MathWorks จะสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมการพัฒนา MathWorks ของตนเองในการทำแปลงโค้ดใหม่สำหรับเอฟพีจีเอ Intel® SoC ซึ่งให้นักออกแบบเอฟพีจีเอและนักโปรแกรมประมวลผลสามารถแบ่งปันวิธีการออกแบบร่วมกัน ซึ่งปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับเอฟพีจีเอ Intel® SoC

OpenCL ให้ประสบการณ์การคอมไพล์ด้วยการกดปุ่มอย่างแท้จริงสำหรับนักโปรแกรมซอฟต์แวร์

Quartus II

ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ

DSP Builder + Quartus II

ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ

เครื่องมือ C-Synthesis พาร์ทเนอร์ +

ซอฟต์แวร์ออกแบบ Quartus II