โซลูชัน Intel® Select

เพิ่มมูลค่าได้รวดเร็วขึ้นด้วยโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ปรับประสิทธิภาพเวิร์กโหลดที่ได้รับการรับรองโดย ISV ตรวจสอบโดย OEM และตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว

ตรวจสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์จากโซลูชันของพาร์ทเนอร์ของเรา

เลือกจากโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นร่วมกันและพร้อมใช้งานที่ได้รับการปรับประสิทธิภาพและสร้างขึ้นเพื่อรองรับเวิร์กโหลดที่มีความต้องการสูงสุด

สำรวจโซลูชัน

เข้าร่วมในระบบนิเวศโซลูชัน Intel® Select

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเข้าร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์นวัตกรรมอุตสาหกรรมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำเสนอโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่ปรับประสิทธิภาพเวิร์กโหลดให้เหมาะสมกับธุรกิจและองค์กรทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

โซลูชัน IoT ที่พร้อมวางจำหน่าย Intel®

โซลูชันครบวงจรแบบปรับขนาดได้ที่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในปัจจุบันและวางรากฐานสู่ความอัจฉริยะในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMRS