โซลูชัน Intel® Select

เพิ่มมูลค่าได้รวดเร็วขึ้นด้วยโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ปรับประสิทธิภาพเวิร์กโหลดที่ได้รับการรับรองโดย ISV ตรวจสอบโดย OEM และตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว

ปรับใช้งานได้ง่าย ประสิทธิภาพในการใช้งานจริง

ศูนย์ข้อมูลคือหัวใจหลักขององค์กร ซึ่งรองรับเวิร์กโหลดที่สำคัญ ตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน และให้ข้อมูลทางธุรกิจเชิงลึกอัจฉริยะที่ทันสมัย โซลูชัน Intel® Select ได้รับการตรวจสอบว่าพร้อมรองรับรูปแบบการใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้น

การกำหนดค่าโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการปรับประสิทธิภาพให้สูงขึ้นและเชื่อถือได้เหล่านี้พัฒนาโดยผู้ผลิตซอฟต์แวร์อิสระอิสระ และผสานรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อรองรับเวิร์กโหลดสูงสุด อีกทั้งได้รับการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อมอบประสิทธิภาพที่สูงและความปลอดภัยขั้นสูง และเนื่องจากโซลูชัน Intel Select ได้รับการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถปรับใช้งานได้อย่างมั่นใจว่าแต่ละโซลูชันได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานที่เข้มงวด

ตรวจสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์จากโซลูชันของพาร์ทเนอร์ของเรา

เลือกจากโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นร่วมกันและพร้อมใช้งานที่ได้รับการปรับประสิทธิภาพและสร้างขึ้นเพื่อรองรับเวิร์กโหลดที่มีความต้องการสูงสุด

สำรวจโซลูชัน

เข้าร่วมในระบบนิเวศโซลูชัน Intel® Select

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเข้าร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์นวัตกรรมอุตสาหกรรมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำเสนอโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่ปรับประสิทธิภาพเวิร์กโหลดให้เหมาะสมกับธุรกิจและองค์กรทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

โซลูชัน IoT ที่พร้อมวางจำหน่าย Intel®

โซลูชันครบวงจรแบบปรับขนาดได้ที่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในปัจจุบันและวางรากฐานสู่ความอัจฉริยะในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMRS