เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์โซลูชัน Intel® Select

ยกระดับธุรกิจของคุณและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของคุณด้วยการนำเสนอการปรับตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะสมกับเวิร์กโหลดที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

ภาพรวมคุณสมบัติพาร์ทเนอร์โซลูชัน Intel Select

  • ออกแบบ พัฒนาและสร้างโซลูชันที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้การปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับเวิร์กโหลดที่ได้รับการรับรองโดย Intel
  • ทำงานร่วมกับเราเพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันของคุณตอบสนองตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเวิร์กโหลด
  • จัดทำเอกสารและโปรโมทโซลูชันของคุณร่วมกับ Intel หลังจากวางจำหน่าย