ขับเคลื่อนการใช้งานศูนย์ข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น

เร่งโครงการศูนย์ข้อมูลให้รวดเร็วขึ้นอย่างมั่นใจด้วยโซลูชัน Intel® Select—การปรับตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะสมกับเวิร์กโหลดที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานและตรวจสอบประสิทธิภาพและความเชื่อถือโดย Intel