ขยายช่วงเวลาใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยเทคโนโลยี Intel® Run Sure

แพลตฟอร์มอันแข็งแกร่งที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรักษาเวิร์คโหลดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum และ Gold สำหรับความน่าเชื่อถือขึ้นสูง

ในหลายๆ ธุรกิจ เมื่อเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ ก็อาจเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจได้ คุณสามารถลดความถี่และค่าใช้จ่ายจากเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน พร้อมกับปกป้องความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่สำคัญของคุณด้วยเทคโนโลยี Intel® Run Sure1 ชุดคุณสมบัติความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการซ่อมบำรุง (RAS) ขั้นสูงนี้จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีระดับของช่วงเวลาใช้งานสูงสุดสำหรับเวิร์คโหลดที่สำคัญที่สุดของคุณ

แอปพลิเคชันหลัก

ภาระงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจซึ่งได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี Intel® Run Sure ได้แก่:

  • การประมวลผลทางธุรกิจ (แอพพลิเคชั่น ERP, CRM, OLTP)
  • ในหน่วยความจำ
  • การวิเคราะห์ข้อมูล/ดาต้าไมน์นิ่ง
  • คลังข้อมูล/ตลาดข้อมูล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ใดจะให้ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมในการทำงาน และความสามารถในการให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องมีโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ที่มีเทคโนโลยี Intel® Run Sure คุณสมบัติด้านความน่าเชื่อถือในตัวที่มีอยู่ในโปรเซสเซอร์ Intel® บางรุ่นอาจต้องการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการ และ/หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่า โปรดติดต่อผู้ผลิตระบบของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม