• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Embedded One-Time Password (OTP)

Embedded One-Time Password (OTP)

Seamless web site user authentication and secure VPN access

Traditionally, two-factor authentication uses a one-time password (OTP), which combines something the user knows (a username and password) and something the user has (typically, a token or key fob that produces a six-digit number, valid only for a short period of time and available on demand).

If your business is already using two-factor authentication, then you are also familiar with the various issues around token usability and logistics. Replacing lost or broken tokens and users mistyping their one-time passwords are just two of the headaches currently affecting help desks and IT departments. Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)1 with OTP is a built-in hardware token (of your security vendor choice) that negates the need for a separate physical token, thus simplifying the two-factor VPN log-in process for a seamless experience with virtually no delays. Moreover, Intel IPT ensures that the PCs accessing your VPN are those assigned to your employees. This easy-to-use, two-factor authentication solution is available from a variety of OEMs and security ISVs.

Algorithms supported by third-party independent software vendors and partners of Intel, such as Vasco, Symantec, and McAfee, run in the chipset, performing the operations that link the computer to a validated site and help ensure strong authentication.1

วิดีโอ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. ไม่มีระบบใดที่สามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ในทุกสภาวะ จำเป็นต้องใช้ระบบที่รองรับ เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel® รวมถึงโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ รุ่นที่ 2 หรือสูงกว่า, ชิปเซ็ตที่ใใช้งานได้, เฟิร์มแวร์, ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ที่สนับสนุน โปรดติดต่อผู้ผลิตระบบของคุณ Intel ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและ/หรือระบบที่สูญหายหรือที่ถูกขโมย หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาจากสาเหตุดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://ipt.intel.com