บันดาลใจจากระบบคลาวด์ ปรับมาเพื่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

QLC 3D NAND SSD 144 เลเยอร์รุ่นแรกของ Intel สำหรับศูนย์ข้อมูล

ทำไมเทคโนโลยี QLC NAND จึงพร้อมรองรับการใช้งานทั่วไป

ในศูนย์ข้อมูล QLC 3D NAND SSD ของ Intel จะส่งมอบประสิทธิภาพที่มีความหน่วงแฝงต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งขำเป็นยิ่งสำหรับเวิร์คโหลดการอ่านทั่วไปที่หนักหน่วง - พร้อมกับลดต้นทุนในการดำเนินการไปด้วย

อ่านข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยี QLC NAND ›

คู่มือเวิร์คโหลด: QLC NAND SSD มีความเหมาะสมที่จะรองรับเวิร์คโหลดที่ทันสมัย ›

QLC NAND SSD

การต่อยอดความเป็นผู้นำด้าน Intel NAND

Jonmichael Hands, Intel Sr. นักวางแผนกลยุทธ์ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ จะมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ Intel® SSD P5510 และ Intel® SSD P5316 ผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูล 144 เลเยอร์จะเร่งความเร็วเวิร์คโหลดที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย

TLC NAND SSD

เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

Pranav Kalavade ผู้เป็น Intel Fellow ฝ่ายองค์ประกอบหน่วยความจำ NAND จะมากล่าวครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคของ Intel® QLC 3D NAND SSD และนวัตกรรมแห่งอนาคต

ผู้นำในอุตสาหกรรม

144-L QLC SSD ที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำที่ได้รับการพิสูจน์ เพื่อส่งมอบการทำงานต่างๆ ได้โดยไม่ถูกขัดจังหวะให้กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย

สมบูรณ์แบบ

สร้างขึ้นพร้อมวัตถุประสงค์ ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ: SSD ศูนย์ข้อมูล Intel ที่ใช้งาน EDSFF

สำรวจการออกแบบ