บันดาลใจจากระบบคลาวด์ ปรับมาเพื่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล