Intel® 3DAT: การจับภาพเคลื่อนไหวแบบไร้มาร์เกอร์

Intel 3DAT มีให้ใช้เป็น SDK แบบที่เอดจ์หรือบนคลาวด์ ซึ่งสามารถที่จะใช้กับแอปพลิเคชันการเคลื่อนไหวของมนุษย์ใดๆ ก็ได้ Intel® 3DAT ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์และ AI เพื่อทำการจับภาพเคลื่อนไหวระดับห้องปฏิบัติงานด้วยวิดีโอธรรมดา โดยไม่ต้องใช้ชุดเซนเซอร์ มาร์เกอร์ หรือหน้าจอสีเขียวใดๆ