ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ขออภัย PDF นี้มีเฉพาะในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

Increasing Design Throughput with Workstations Based on New Intel® Xeon® Processor E5-2600 Product Family

Increasing Design Throughput with Workstations Based on New Intel® Xeon® Processor E5-2600 Product Family

In Intel IT tests simulating the daily workflow of a silicon design engineer, a workstation based on the new Intel® Xeon® processor E5-2600 product family completed multiple, concurrent electronic design automation (EDA) application workloads up to 4.71x faster than a workstation based on Intel® Xeon® processor 5400 series and up to 1.44x faster than a workstation based on Intel® Xeon® processor 5600 series. Performance comparisons are shown in Figure 1.

In our tests, each system completed a total of 48 jobs, using multiple front-end and back-end EDA applications, operating on real Intel silicon design workloads. With a total of 16 processor cores, the workstation based on Intel Xeon processor E5-2687W provided higher throughput by running 16 jobs concurrently and completing them more quickly.

High-performance workstations based on the new Intel Xeon processor E5-2600 product family let engineers create and test designs more quickly using multiple EDA applications concurrently. This allows faster design iterations with more demanding design workloads, accelerating product time to market. It also allows more validation cycles, enabling improvements in product quality.

Read the full Increasing Design Throughput with Workstations Based on New Intel® Xeon® Processor E5-2600 Product Family Brief.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง