ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® XMM™ 2230/2250

Integrated Intel® Platforms Enable Design Flexibility and Speed

The document describes the Intel® XMM™ 2230/2250 platform family consists of highly integrated platforms that enable faster time to market. The platforms have compact layouts that deliver a high degree of design flexibility.

A peak-performance processor, fast memory interface, and optimized optional multimedia and graphi...cs framework bring high-end application performance to the mass market.

Features of the platforms include 65 nm CMOS technology, integrating EDGE baseband, power management, and Bluetooth* on a single chip.

Read the full Integrated Intel® Platforms Enable Design Flexibility and Speed Product Brief.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง