• <กลับสู่คอลเล็คชั่น
Masthead Light

Intel® Wireless: Your Wi-FI, Your Way

See how Ultrabook™ and Intel® wireless technology deliver your ultimate connected life

Ultra Connected. Ultra You.

All your favorite content, wherever you go—with your e-mail, news, and social networks always ready at your side. Sounds like science fiction, doesn’t it? The great news: It’s already here.

Experience your ultimate connected life with Ultrabook™ with Intel® wireless technology. Tap into the latest news, apps, movies, and more with instant updates from all your recognized Wi-Fi networks. And with Intel® My WiFi technology, you can bring your smartphone, Ultrabook, desktop, and HDTV together onto your personal network. It’s your life, connected.

Intel® Wireless Display

All Your Favorites, Larger Than Life

With Intel® Wireless Display1, you’ll get the best seat in the house—every time. Now you can experience all your favorite movies, videos, photos, and more wirelessly on a big screen, in full HD and 5.1 surround sound. Choose content from your hard disk, home network, or anywhere a browser can take you. One click on your Ultrabook™, and it’s all right there on the biggest screen in your home.

Intel® Smart Connect Technology

Always On, Always Up-to-Date

The online world never sleeps. Your connection to it shouldn’t either. Intel® Smart Connect Technology2 keeps you current 24/7 with automatic updates to your e-mail, social networks, and more. Wherever you go, your Ultrabook connects to Wi-Fi networks it recognizes—even if it’s closed or in sleep mode. No more waiting: Just open your device and you’re ready to go.

Seamless connectivity

Seamless Connectivity as You Roam

Experience the power of instant connectivity to millions of free and paid Wi-Fi hotspots worldwide. Your Ultrabook auto-connects to available Wi-Fi hotspots as you roam—no more annoying manual login processes at each hotspot. Use with Intel® Smart Connect Technology to automatically refresh your favorite cloud content (email, social networks, news, etc.) even as your Ultrabook sleeps.

Discover the Ultrabook™

Life with Ultrabook™

Meet the artists, innovators and entrepreneurs who fuel their work with Ultrabook™.

Meet designer Sung Choi

Watch video >

Meet innovator Susannah Vila

Watch video >

Built-In Peace of Mind

Intel® Anti-Theft Technology

Keep your laptop safe and secure—from anywhere in the world.

Learn more >

Ultrabook™ Roommate

Suddenly, everything else seems old-fashioned.

Watch it now >

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. จำเป็นต้องใช้ระบบที่รองรับ Intel® WiDi และอุปกรณ์รับสัญญาณที่รองรับ Intel® WiDi 1080p และ Blu-ray* หรือการเล่นข้อมูลที่ได้รับการปกป้องอื่นๆ จะสามารถใช้งานได้เฉพาะบนพีซีที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่นที่ 3 หรือ 4 ที่มีการแสดงภาพภายในตัว อุปกรณ์รับสัญญาณและมีเดียเพลเยอร์ที่รองรับ รวมถึงรองรับและมีซอฟต์แวร์ Intel® WiDi และไดรเวอร์กราฟิกติดตั้ง ขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตพีซีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html

2. Requires a 2nd generation Intel® Core™ Processor, Intel® software and BIOS update, Intel® Wireless Adapter and Internet connectivity. Solid-state memory or drive equivalent may be required. Depending on system configuration, your results may vary. Contact your system manufacturer for more information.