ดีไซน์เนอร์และผู้ก่อตั้ง Clae คุณ Sung Choi เดินทางไปทั่วเอเซียเพื่อพัฒนาและค้นหาวัตถุดิบเพื่อธุรกิจรองเท้าของเขา ท่ามกลางความวุ่นวายของไลฟ์สไตล์ที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาของเขา Ultrabook ที่บางและตอบสนองได้ทันใจของเขามีบทบาทสำคัญด้านวิศกรรมและการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Ultrabook™ แวะไปยัง www.intel.com/ultrabook