Ultrabook Overview

วิดีโอไลฟ์แอ็คชั่นนี้ถ่ายทำที่San Francisco โดยมีผู้แสดงสามราย (นักเล่นเกม นักดนตรี และนักธุรกิจหญิง) ที่ใช้ Ultrabook™ ในชีวิตประจำวันของพวกเขา