เนื่องจากครอบครัวคือสิ่งสำคัญ Ultrabook™ จึงถูกทำมาเพื่อตอบสนอง