แท็บเล็ตที่ยอดเยี่ยมใช้ Intel Inside®

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

เครื่องมือ

 

แท็บเล็ต Windows* 8

ค้นหาพีซีที่เหมาะสม

อะไรคือความแตกต่างระหว่างแท็บเล็ตมาตรฐานกับแท็บเล็ตประสิทธิภาพสูง ใช้เครื่องมือช่วยค้นหาของ Intel เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ  

Find a tablet

แท็บเล็ตเพื่อธุรกิจของคุณ

ชายถือแท็บเล็ตอยู่ข้างกระดานข่าว

และแล้ว แท็บเล็ตนวัตกรรมใหม่เพื่อธุรกิจก็ได้ก้าวเข้ามาสู่ตลาด เปิดให้คุณมีทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับงานของคุณมากขึ้น ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของคุณในการปรับใช้  

Explore business tablets