ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Managing Storage Growth for Enterprise IT, Public, and Private Clouds

Today's storage systems need to keep pace not only with the explosion of data volume, but also need to accommodate a wider range of data types and services than ever before. Companies are buried in information that's siloed across business units and by different functions - in customer service systems, pricing systems, in supply chains. Complicating matters, critical information often resides outside companies in unstructured forms - like social media conversations. Our collective challenge today is effectively mining business value out of the huge amount of newly useful data, with even more coming fast in all areas of IT storage: block, file, object, and big data. If you want to stay competitive, you'll likely have to tackle some data storage scaling projects soon. Newer approaches to large-scale storage can help.