ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel SSD Boosts Oracle TimesTen In-Memory DB Performance Demo

See Diane M. Bryant, vice president and general manager of the Datacenter and Connected Systems Group (DCSG) at Intel, walk through a compelling big data server demonstration featuring Intel® Xeon® processor-based servers and Intel® Solid-State Drives running Oracle TimesTen* In-Memory Database. Chuck DuVall, senior technical engineer, explains the demo details that highlight the need for solid state drive speed for persistent data while running In-memory databases.