• <กลับสู่คอลเล็คชั่น
Masthead Light

Intel® Solid-State Drive 910 Series

No spin. All grin.

Intel® Solid-State Drive 910 Series

Intel® Solid-State Drive 910 Series

Enabling a new way of looking at data center and cloud storage with high endurance and great flexibility, the Intel® Solid-State Drive 910 Series brings storage performance to the server CPU through the PCIe* bus, with up to 2 gigabytes per second (GB/s) sequential read and 1.5 GB/s sequential write bandwidth. By combining rugged 25-nanometer Intel® NAND Flash Memory with innovative SSD management techniques, this Intel® SSD delivers storage longevity and cost effectiveness. In addition to performance and endurance, the Intel SSD 910 Series boasts easy installation, providing a seamless, post-deployment server storage upgrade without changing existing designs. Simply plug it into a PCIe* slot, load drivers, and reboot the system for fast hot-file access to reliable tiered storage.

บทสรุปผลิตภัณฑ์:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

Product Specification:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

Installation Guide:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

Transactional Database Technology Brief:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

IndustryBuilt Case Study:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

ชนิดระบบที่รองรับ:

systemtype

ข้อมูลเพิ่มเติม
Capacity Sequential Read/Write (up to)1 Random 4KB Read2/Write (up to)3 Form Factor
400GB 2 GB/s / 1 GB/s
180,000 IOPS / 75,000 IOPS
PCI Express* x8 add-in card
800GB 2 GB/s / 1 GB/s 180,000 IOPS / 75,000 IOPS PCI Express* x8 add-in card

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. ประสิทธิภาพแตกต่างกันไปตามความจุ

2. วัดประสิทธิภาพโดยใช้ Iometer* โดยมี queue depth เท่ากับ 32

3. ประสิทธิภาพในการเขียน 4 KB แบบสุ่มโดยใช้ SSD ที่เหมือนเพิ่งแกะออกจากกล่อง