• <กลับสู่คอลเล็คชั่น
Masthead Light

Intel® Solid-State Drive 530 Series

Lose the lag. Lose the limits.

Intel® Solid-State Drive 530 Series

Intel® Solid-State Drive 530 Series

With Intel® SSD 530 Series, your computer will blaze through the most demanding consumer client applications and will easily handle your multi-tasking needs. With no moving parts, the Intel SSD 530 Series reduces your risk of data loss caused by shock or vibration during operation. The Intel SSD 530 Series is specially targeted toward consumer Ultrabook™ and notebooks, All-in-One (AIO) desktops, next unit of computing (NUC), and embedded designs. In addition to the strong performance gains, Intel SSD 530 Series introduces new low power modes with cell phone-like standby battery life. The Intel SSD 530 Series product family paves the way for thin and light computing devices by introducing the latest M.2 form factor. M.2 form factor shrinks the total storage area enormously vs. traditional 2.5-inch form factor storage devices. You will have the comfort of knowing your data is benefitting from advanced security features, world-class performance, and Intel quality and reliability using the latest 20nm Intel® NAND technology; and all that with Intel’s outstanding customer support.

 

 

บทสรุปผลิตภัณฑ์:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

2.5-inch SATA Product Specification:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

mSATA Product Specification:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

M.2 Product Specification:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

ชนิดระบบที่รองรับ:

systemtype

systemtype

systemtype

systemtype

ข้อมูลเพิ่มเติม

Video: Intel® SSD 530 Series

video icon

The souped-up Intel® SSD 530 Series offers superior performance technology for gaming excellence.

Capacity
Sequential Read/Write (up to)1 Random 4KB Read/Write (up to)2 Form Factor
80GB 6Gb/s     540 MB/s / 480 MB/s 24,000 IOPS / 80,000 IOPS M.2 (80mm)
120GB 6Gb/s     540 MB/s / 480 MB/s 24,000 IOPS / 80,000 IOPS M.2 (80mm)
180GB 6Gb/s     540 MB/s / 490 MB/s 41,000 IOPS / 80,000 IOPS M.2 (80mm)
360GB 6Gb/s     540 MB/s / 490 MB/s 41,000 IOPS / 37,000 IOPS M.2 (80mm)
80GB 6Gb/s     540 MB/s / 490 MB/s 24,000 IOPS / 80,000 IOPS mSATA
120GB 6Gb/s     540 MB/s / 480 MB/s 24,000 IOPS / 80,000 IOPS mSATA
180GB 6Gb/s     540 MB/s / 490 MB/s 41,000 IOPS / 80,000 IOPS mSATA
240GB 6Gb/s     540 MB/s / 490 MB/s 41,000 IOPS / 80,000 IOPS mSATA
80GB 6Gb/s     540 MB/s / 480 MB/s 24,000 IOPS / 80,000 IOPS 2.5”
120GB 6Gb/s     540 MB/s / 480 MB/s 24,000 IOPS / 80,000 IOPS 2.5”
180GB 6Gb/s     540 MB/s / 490 MB/s 41,000 IOPS / 80,000 IOPS 2.5”
240GB 6Gb/s     540 MB/s / 490 MB/s 41,000 IOPS / 80,000 IOPS 2.5”
360GB 6Gb/s     540 MB/s / 490 MB/s 45,000 IOPS / 80,000 IOPS 2.5”
480GB 6Gb/s     540 MB/s / 490 MB/s 48,000 IOPS / 80,000 IOPS 2.5”

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. วัดประสิทธิภาพโดยใช้ Iometer* โดยมี queue depth เท่ากับ 32

2. ประสิทธิภาพวัดด้วย Iometer* โดยตั้งค่า queue depth ไว้ที่ 32; ทำการวัดบนช่วง logical block address (LBA) 8 GB