• <กลับสู่คอลเล็คชั่น
Masthead Light

Intel® Solid-State Drive 335 Series

The speed you need. The price you want.

Intel® Solid-State Drive 335 Series

Intel® Solid-State Drive 335 Series

An essential upgrade to boost compute-intensive day-to-day application performance, the Intel® Solid-State Drive 335 Series offers the perfect combination of performance, quality, and price, making it the best value upgrade for a personal computer. Intel® SSD 335 Series combines the latest SATA 6 gigabits per second (Gb/s) technology and 20-nanometer multi-level cell (MCL) Intel® NAND Flash Memory, delivering speeds of up to 500 megabytes per second (MB/s) while using less power. Validated for three years of worry-free life, this SSD also boasts reliability and Intel's signature customer support. The result is a vastly more responsive PC to handle the most demanding applications with improved battery life for computing on the go.

บทสรุปผลิตภัณฑ์:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

Product Specification:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

Specification Update:  ดูตัวอย่าง |  ดาวน์โหลด

ชนิดระบบที่รองรับ:

systemtype

systemtype

ข้อมูลเพิ่มเติม

Product review

See why Newegg TV says the Intel® SSD 335 Series is "a strong performer in all categories”.

Watch the full review >

Capacity Sequential Read/Write (up to)1 Random 4KB Read/Write (up to)2 Form Factor
120GB 6Gb/s     450 MB/s / 210 MB/s
3Gb/s     265 MB/s / 200 MB/s
20K IOPS / 8K IOPS 2.5-inch SATA
240GB 6Gb/s     500 MB/s / 315 MB/s
3Gb/s     265 MB/s / 240 MB/s
20K IOPS / 8K IOPS 2.5-inch SATA

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. วัดประสิทธิภาพโดยใช้ Iometer* โดยมี queue depth เท่ากับ 32

2. ประสิทธิภาพวัดด้วย Iometer* โดยตั้งค่า queue depth ไว้ที่ 32; ทำการวัดบนช่วง logical block address (LBA) 8 GB