• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Intel® Server Board Technology Innovations

The Intel® server edge

Valuable Innovations in Power Efficiency, System Performance, and Flexibility Standard on Intel® Server Products

Intel® Server Board Technology Innovations deliver cutting edge advancements in server system design, deployment, and management capabilities. These new technologies provide best-in-class manageability, improved ease of use, and reduced cost of ownership on Intel® Server Boards and Intel® Server Systems in addition to the uncompromising quality you have come to expect. The latest innovations from Intel include Intel® Advanced Management Technology, Intel® Efficient Power Technology, and Intel® Quiet Thermal Technology. These technologies are designed and validated exclusively on the  Intel® Xeon® Processor E5 family-based Intel® Server Boards and Systems1. Intel Server Board Technology Innovations are intelligently designed to optimize power efficiency to lower costs while maximizing performance and providing unprecedented configuration flexibility. When combined, it means you can trust Intel® Server Products to deliver the performance, flexibility, and efficiency required to maximize the return on your investment.

Intel® Advanced Management Technology

Intel® Advanced Management Technology

Includes capabilities focused on simplifying and optimizing system management to provide higher server capacity and more secure platform management.

Intel® Efficient Power Technology

Intel® Efficient Power Technology

Designed to improve power efficiency and reliabilty through optimizations in power supplies and voltage regulator capabilities.

Intel® Quiet Thermal Technology

Intel® Quiet Thermal Technology

Can be used to enhance thermal and acoustic management, thus reducing unnecessary acoustic noise and providing cooling flexibility while maximizing system efficiency.

Technology Product Compatibility Matrix

Product1

Intel® Advanced Management Technology

Intel® Efficient Power Technology

Intel® Quiet Thermal Technology

Intel® Server Board S4600LH2 All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2208LH2HKC2

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2304LH2HKC

All capabilities All capabilities All capabilities
Intel® Server Board S4600LT2 All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2208LT2HKC4

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2304LT2HKC

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server Board S2600COE

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server Board S2600COEIOC All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server Board S2600CO4

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server Board S2600CP2

All capabilities2

Power delivery3

All capabilities

Intel® Server Board S2600CP4

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System P4208CP4MHGC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System P4308CP4MHEN

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System P4308CP4MHGC

All capabilities2

Power delivery3

All capabilities

Intel® Server Board S2600GL

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R1304GL4DS9

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2208GL4GS

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2208GL4DS9

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2308GL4GS

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2308GL4DS9

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2312GL4GS

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server Board S2600GZ

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R1208GZ4GC

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R1208GZ4GCSAS

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R1208GZ4GS9

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R1304GZ4GC

All capabilities All capabilitie

All capabilities

Intel® Server System R1304GZ4GS9

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2208GZ4GC

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2208GZ4IS

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2208GZ4GS9

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2216GZ4GC

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2216GZ4GCLX

All capabilities

All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2224GZ4GC4

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2224GZ4GCSAS

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2308GZ4GC

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2308GZ4GS9

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2312GZ4GC4

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2312GZ4GCSAS

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server Board S2600JF

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216JFJR

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216JFKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312JFJR

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312JFKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown
Intel® Server Board S2600JFF All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216JFFJR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216JFFKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312JFKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312JFFJR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312JFFKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server Board S2600JFQ

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216JFQJR

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216JFQKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312JFQKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312JFQJR

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server Board S2600IP4

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System R2224IP4LHPC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System R2216IP4LHPC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System R2208IP4LHPC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System R2308IP4LHPC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System R2312IP4LHPC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System P4308IP4LHKC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System P4308IP4LHJC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System P4308IP4LHGC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System P4308IP4LHJCL

All capabilities2 Power delivery3 All capabilities

Intel® Server System P4216IP4LHJC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server System P4208IP4LHGC

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server Board S2600WP

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216WPJR

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216WPKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312WPJR

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312WPKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown
Intel® Server Board S2600WPF All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216WPFJR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216WPFKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312WPFJR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312WPFKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server Board S2600WPQ

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216WPQJR

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2216WPQKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312WPQJR

All capabilities

Power delivery

Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Server System H2312WPQKR

All capabilities Power delivery Advanced thermal sensor array, thermal trip shutdown

Intel® Workstation Board W2600CR2

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Workstation System P4304CR2LFKN

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Workstation System P4304CR2LFJN

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL

All capabilities2 Power delivery3 All capabilities

Intel® Workstation System P4304CR2LFGN

All capabilities2 Power delivery3

All capabilities

Intel® Server Board S1600JP2
All capabilities2 Power delivery4 All capabilities
Intel® Server Board S1600JP4 All capabilities2 Power delivery4 All capabilities

Intel® Server System R1208JP4GS

All capabilities2 Power delivery4 All capabilities

Intel® Server System R1208JP4OC

All capabilities2 Power delivery4 All capabilities

Intel® Server System R1208JP4TC

All capabilities2 Power delivery4 All capabilities

Intel® Server System R1304JP4GS

All capabilities2 Power delivery4 All capabilities

Intel® Server System R1304JP4OC

All capabilities2 Power delivery4 All capabilities

Intel® Server System R1304JP4TC

All capabilities2 Power delivery4 All capabilities

Intel® Server Board S2400SC2

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2308SC2SHFN All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System P4304SC2SFEN

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System P4304SC2SHDR

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System P4308SC2MHGC

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server Board S2400LP

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server Board S2400LPQ

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server Board S2400BB4

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R1208BB4DC

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R1208BB4GS9

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R1304BB4DC

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R1304BB4GS9

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2208BB4GC

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2208BB4GS9

All capabilities All capabilities All capabilities

Intel® Server System R2216BB4GC

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2224BB4GCSAS

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2308BB4GC

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2312BB4GCSAS

All capabilities

All capabilities

All capabilities

Intel® Server System R2312BB4GS9

All capabilities All capabilities All capabilities
Intel® Server Board S2400EP2 All capabilities2 Power delivery3 All capabilities
Intel® Server Board S2400EP4 All capabilities2 Power delivery3 All capabilities
Intel® Server Board S1400FP2 All capabilities2 Power delivery3 All capabilities
Intel® Server Board S1400FP4 All capabilities2 Power delivery3 All capabilities
Intel® Server Board S1400SP2 All capabilities2 Power delivery3 All capabilities
Intel® Server Board S1400SP4 All capabilities2 Power delivery3 All capabilities
Intel® Server Board S1200V3RPL All capabilities No No

Intel® Server System P4308RPLSHDR

All capabilities No No
Intel® Server Board S1200V3RPS All capabilities No No

Intel® Server System R1304RPSSFBN

All capabilities No No
Intel® Server Board S1200V3RPO All capabilities No No

Intel® Server System R1208RPOSHOR

All capabilities No No

Intel® Server System R1304RPOSHBN

All capabilities No No
Intel® Server Board S1200V3RPM All capabilities No No

Intel® Server System R1208RPMSHOR

All capabilities No No

Intel® Server System R1304RPMSHOR

All capabilities No No

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. ความสามารถทั้งหมดของแต่ละเทคโนโลยีไม่ได้มีอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ สำหรับรายการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดดูที่หน้ารายละเอียดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับแม็ตทริกซ์การใช้งานร่วมกัน

2. สนับสนุน Intel® Advanced Management Technology เมื่อใช้ Intel® Remote Management Module 4 (Intel® RMM4) และการจัดการเครือข่ายเฉพาะ

3. เว้นแต่เมื่อระบบกำลังเชื่อมต่อโดยตรงกับหน่วยจ่ายไฟ

4. Chassis 450W ERP1U power supply is gold level at 230V AC input, may not support all technologies. 750W power supply is not redundant.