• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Intel® Efficient Power Technology

Intelligent power delivery and distribution

Improve power efficiency and reliability

Improve Power Efficiency and Reliability

Intel® Efficient Power Technology is a series of improvements within Intel power supplies and voltage regulators to increase power delivery efficiency and reliability within numerous Intel® Xeon® processor E5 family-based Intel® Server Boards and Intel® Server Systems. The technology is included in all common redundant power supplies (CRPS). The CRPS is available in four different capacities; 460W, 750W, 1200W, and 1600W options in a plug compatible form factor allowing it to be used across many different systems. CRPS includes the following technologies; 80 PLUS* Platinum (92% efficient at 50% load) efficiency, cold redundancy, closed loop system protection, smart ride through, dynamic redundancy detection, black box recorder, compatibility bus, and auto firmware updates to provide more efficient power delivery to the system. These capabilities improve the reliability of the power delivery and allow better matching of the power supply to the needs of the system power, as well as simplify the design.

Additional capabilities dedicated to advanced voltage regulation work to improve system efficiency and minimize power consumption under a variety of load conditions, including capabilities for auto phase shedding, cool field-effect transistor (FET) technology, and industry leading VR tuning. The Intel Efficient Power Technology capabilities ultimately reduce the amount of system power lost to heat and inefficiencies, reducing the overall cost of ownership of Intel® Server Products and improving system reliability.

 

Capabilities Benefits
Power Delivery
Various power levels and inputs Common redundant power supplies (CRPS) are available in a variety of power levels to help users get the optimal highest efficiency from the system based on the configuration and workload. AC input versions are available in 460W, 750W, 1200W, and 1600W power levels. -48VDC input versions are available in 750W and 1600W power levels.
Cold redundancy Dynamic activation of power supplies based on loading state to achieve the highest possible redundant power supply efficiency.
Closed loop system protection (CLST) Reduces power supply unit (PSU) size and cost, improves PSU efficiency in redundant mode, and allows additional components to the baseboard. Protection mechanism prevents PSU overloading and system crashing when platform power exceeds supported level. And maintains the highest possible efficiency over the full operating range of system load states.

Smart ride through

(SmaRT)

Controls the PSU load during AC line dropouts, provides higher PSU efficiency at heavy load times, and simplifies PSU holdup time requirements. Allows system to ride through momentary losses of AC power while maintaining the highest possible power supply efficiency.
Dynamic redundancy detection Real-time monitoring of power supply loading to guarantee the system does not exceed a power level that can support redundancy with the power supplies installed in the system.
Black box recorder Operation and failure data collected for improved reliability and faster platform integration issue resolution.
Efficiency rating Power supplies for Intel® Server Product offer the most efficient power supplies rating available – 80 PLUS* Platinum certified
Compatibility bus Electronic keying ensures incompatible power supplies are not used in the same system protecting the user from potential problems.
Automatic firmware update Power supply updates/improvements when needed without replacing the power supply.
Power Distribution
Auto phase shedding Auto phase shedding on multiphase VRs increase server power efficiency at lighter loading conditions to minimize power consumption.
Cool FET technology Low switching loss field-effect transistors (FETs) with double-sided cooling packaging that lowers FET temperature and FET power loss during high load situations to improve system efficiency and optimize power consumption. Integrated driver, metal-oxide semiconductor FET power stages reduce gate drive parasitics further lowering switching losses and reducing VR footprint.
Industry leading VR tuning Custom VR validation tool suite across a multitude of transient conditions above and beyond Intel recommendations for maximum responsiveness, reliability, and improved system efficiency.

Technology Features Compatibility Matrix

Product

Power Distribution Power Delivery
Intel® Xeon® Processor E5-4600 Family-based Boards and Systems
Intel® Server Board S4600LH2 Yes Yes

Intel® Server System R2304LH2HKC

Yes Yes
Intel® Server Board S4600LT2 Yes Yes

Intel® Server System R2208LT2HKC4

Yes Yes
Intel® Xeon® Processor E5-2600 Family-based Boards and Systems
New! Intel® Server Board S2600CW2 No Yes 1
New! Intel® Server Board S2600CW2S No Yes 1
New! Intel® Server Board S2600CWT No Yes 1
New! Intel® Server Board S2600CWTS No Yes 1
New! Intel® Server Board S2600KP Yes Yes
New!

Intel® Compute Module HNS2600KP

Yes Yes
New! Intel® Server Board S2600KPF Yes Yes
New!

Intel® Compute Module HNS2600KPF

Yes Yes
New! Intel® Server Board S2600TP Yes Yes
New!

Intel® Compute Module HNS2600TP

Yes Yes
New! Intel® Server Board S2600TPF Yes Yes
New!

Intel® Compute Module HNS2600TPF

Yes Yes
New! Intel® Server Board S2600WT2 Yes Yes
New!

Intel® Server System R1208WT2GS

Yes Yes
New!

Intel® Server System R1304WT2GS

Yes Yes
New!

Intel® Server System R2208WT2YS

Yes Yes
New! Intel® Server Board S2600WTT Yes Yes
New!

Intel® Server System R1208WTTGS

Yes Yes
New!

Intel® Server System R1304WTTGS

Yes Yes
New!

Intel® Server System R2208WTTYC1

Yes Yes
New!

Intel® Server System R2208WTTYS

Yes Yes
New!

Intel® Server System R2224WTTYS

Yes Yes
New!

Intel® Server System R2308WTTYS

Yes Yes
New!

Intel® Server System R2312WTTYS

Yes Yes

Intel® Server Board S2600COE

Yes

Yes

Intel® Server Board S2600CO4

Yes

Yes

Intel® Server Board S2600CP2

No

Yes 1

Intel® Server Board S2600CP4

No

Yes 1

Intel® Server System P4308CP4MHEN

No

Yes 1

Intel® Server System P4308CP4MHGC

No

Yes 1

Intel® Server Board S2600GL

Yes

Yes

Intel® Server System R1208GL4DS

Yes Yes

Intel® Server System R1304GL4DS9

Yes

Yes

Intel® Server System R2208GL4GS

Yes

Yes

Intel® Server System R2308GL4GS

Yes Yes

Intel® Server System R2312GL4GS

Yes

Yes

Intel® Server Board S2600GZ

Yes

Yes

Intel® Server System R1208GZ4GC

Yes

Yes

Intel® Server System R1208GZ4GS9

Yes Yes

Intel® Server System R1304GZ4GC

Yes Yes

Intel® Server System R1304GZ4GS9

Yes Yes

Intel® Server System R2208GZ4GC

Yes Yes

Intel® Server System R2208GZ4GS9

Yes Yes

Intel® Server System R2216GZ4GC

Yes Yes

Intel® Server System R2224GZ4GC4

Yes

Yes

Intel® Server System R2308GZ4GC

Yes

Yes

Intel® Server System R2308GZ4GS9

Yes

Yes

Intel® Server System R2312GZ4GC4

Yes

Yes

Intel® Server System R2312GZ4GS9

Yes

Yes

Intel® Server Board S2600JF

Yes

Yes

Intel® Compute Module HNS2600JF

Yes

Yes

Intel® Server Board S2600JFF Yes Yes

Intel® Compute Module HNS2600JFF

Yes Yes
Intel® Server Board S2600JFQ

Yes

Yes

Intel® Compute Module HNS2600JFQ

Yes Yes

Intel® Server Board S2600IP4

No

Yes 1

Intel® Server System R2208IP4LHPC

No

Yes 1

Intel® Server System R2308IP4LHPC

No

Yes 1

Intel® Server System R2312IP4LHPC

No

Yes 1

Intel® Server System P4308IP4LHJC

No

Yes 1

Intel® Server System P4216IP4LHJC

No

Yes 1

Intel® Server Board S2600WP

No

Yes

Intel® Compute Module HNS2600WP

No

Yes

Intel® Server Board S2600WPF No Yes

Intel® Compute Module HNS2600WPF

No Yes
Intel® Server Board S2600WPQ No Yes

Intel® Compute Module HNS2600WPQ

No Yes

Intel® Workstation Board W2600CR2

No

Yes 1

Intel® Workstation System P4304CR2LFKN

No

Yes 1
Intel® Server Board S1600JP2

Yes

Yes
Intel® Server Board S1600JP4 Yes Yes

Intel® Server System R1208JP4GS

Yes Yes

Intel® Server System R1208JP4OC

Yes Yes

Intel® Server System R1208JP4TC

Yes Yes

Intel® Server System R1304JP4GS

Yes Yes

Intel® Server System R1304JP4OC

Yes Yes

Intel® Server System R1304JP4TC

Yes Yes
Intel® Xeon® Processor E5-2400 Family-based Boards and Systems

Intel® Server Board S2400SC2

Yes

Yes

Intel® Server System R2308SC2SHFN

Yes Yes

Intel® Server System R2312SC2SHGR

Yes Yes

Intel® Server System P4304SC2SFEN

Yes

Yes

Intel® Server System P4308SC2MHGC

Yes

Yes

Intel® Server Board S2400BB4

Yes

Yes

Intel® Server System R1208BB4DC

Yes

Yes

Intel® Server System R1208BB4GS9

Yes Yes

Intel® Server System R1304BB4DC

Yes

Yes

Intel® Server System R1304BB4GS9

Yes Yes

Intel® Server System R2000BB4GS9

Yes

Yes

Intel® Server System R2208BB4GS9

Yes Yes

Intel® Server System R2308BB4GC

Yes

Yes

Intel® Server System R2312BB4GS9

Yes Yes
Intel® Server Board S2400EP2 Yes Yes 1
Intel® Server Board S2400EP4 Yes Yes 1
Intel® Server Board S1400FP2 Yes Yes 1
Intel® Server Board S1400FP4 Yes Yes 1
Intel® Server Board S1400SP2 Yes Yes 1

Intel® Server System R1304SP2SHBN

Yes Yes 1
Intel® Server Board S1400SP4 Yes Yes 1

Intel® Server System R1304SP4SHOC

Yes Yes 1
Intel® Xeon® Processor E3-1200 Family-based Boards and Systems
Intel® Server Board S1200V3RPL No No

Intel® Server System P4308RPLSHDR

No No
Intel® Server Board S1200V3RPS No No

Intel® Server System R1304RPSSFBN

No No
Intel® Server Board S1200V3RPO No No

Intel® Server System R1208RPOSHOR

No No

Intel® Server System R1304RPOSHBN

No No
Intel® Server Board S1200V3RPM No No

Intel® Server System R1208RPMSHOR

No No

Intel® Server System R1304RPMSHOR

No No

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. เว้นแต่เมื่อระบบกำลังเชื่อมต่อโดยตรงกับหน่วยจ่ายไฟ