ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Innovative Server Board Technology

The ease of managing servers can be improved when the right technologies are involved. Intel® Advanced Management Technology makes use of multiple innovative technology capabilities built exclusively into a wide variety of the new Intel® Xeon® processor E5 family-based Intel® Server Boards and Intel® Server Systems. Featuring an isolated, independent, secure, and highly reliable network connection, Intel Advanced Management Technology also has an integrated baseboard management controller (integrated BMC) configuration from within BIOS. An embedded web user interface that launches key platform diagnostic capabilities over the network, an out-of-band (OOB) platform inventory, failsafe firmware updates, and an automatic integrated BMC stall detection and reset round out the list of Intel Advanced Management Technology’s many capabilities. By facilitating higher server capacity and secure platform management, these technology features increase server uptime and system availability for your business.

Capabilities Benefits
Direct path enablement Allows for an independent and isolated network connection for secure system management by enabling redundant paths into the system. Also supports automatic network interface card (NIC) failover for system management. These enhanced platform manageability network capabilities make for a more secure platform management as well as higher platform capability.
Simplified BMC configuration Simplifies baseboard management controller (BMC) configuration within the BIOS setup to improve ease of access and configurability.
Embedded web user interface Launch platform diagnostic capabilities, like platform debug, remote keyboard, video, mouse, and media, over the network to reduce configuration and deployment times as well as providing easier troubleshooting, faster debug and root cause analysis, and ease of OS and system configuration deployment.
Platform snapshot Out-of-band (OOB) platform inventory, including BIOS, firmware, manageability engine (ME), DIMM type and population and installed CPU SKU, improves remote management of the server.
Fail-safe firmware updates Dual U-Boot prevents irrecoverable errors during firmware updates.
BMC watchdog Automatically resets the BMC processor based on detection of a stall condition and thereby improving system reliability and availability.

Compatible Products

Boards Corresponding Systems
Intel® Xeon® Processor E5-4600 Family-Based Boards Intel Xeon Processor E5-4600 Family-Based Systems
Intel® Server Board S4600LH2 Intel® Server System R2304LH2HKC
Intel® Server Board S4600LT2 Intel® Server System R2208LT2HKC4
Intel Xeon Processor E5-2600 Family-Based Boards Intel Xeon Processor E5-2600 Family-Based Systems
New! Intel® Server Board S2600CW2
New! Intel® Server Board S2600CW2S
New! Intel® Server Board S2600CWT
New! Intel® Server Board S2600CWTS
New! Intel® Server Board S2600KP
New! Intel® Compute Module HNS2600KP
New! Intel® Server Board S2600KPF
New! Intel® Compute Module HNS2600KPF
New! Intel® Server Board S2600TP New! Intel® Compute Module HNS2600TP
New! Intel® Server Board S2600TPF New! Intel® Compute Module HNS2600TPF
New! Intel® Server Board S2600WT2 New! Intel® Server System R1208WT2GS
  New! Intel® Server System R1304WT2GS
New! Intel® Server Board S2600WTT New! Intel® Server System R1208WTTGS
  New! Intel® Server System R1304WTTGS
  New! Intel® Server System R2208WTTYC1
  New! Intel® Server System R2208WTTYS
  New! Intel® Server System R2224WTTYS
  New! Intel® Server System R2308WTTYS
  New! Intel® Server System R2312WTTYS
Intel® Server Board S2600GL Intel® Server System R1208GL4DS
  Intel® Server System R1304GL4DS9
  Intel® Server System R2208GL4GS
  Intel® Server System R2308GL4GS
  Intel® Server System R2312GL4GS
Intel® Server Board S2600GZ Intel® Server System R1208GZ4GC
  Intel® Server System R1208GZ4GS9
  Intel® Server System R1304GZ4GC
  Intel® Server System R1304GZ4GS9
  Intel® Server System R2208GZ4GC
  Intel® Server System R2208GZ4GS9
  Intel® Server System R2216GZ4GC
  Intel® Server System R2224GZ4GC4
  Intel® Server System R2308GZ4GC
  Intel® Server System R2308GZ4GS9
  Intel® Server System R2312GZ4GC4
  Intel® Server System R2312GZ4GS9
Intel® Server Board S2600CP2  
Intel® Server Board S2600CP4 Intel® Server System P4308CP4MHEN
  Intel® Server System P4308CP4MHGC
Intel® Server Board S2600JF Intel® Compute Module HNS2600JF
Intel® Server Board S2600JFF Intel® Compute Module HNS2600JFF
Intel® Server Board S2600JFQ Intel® Compute Module HNS2600JFQ
Intel® Server Board S2600IP4 Intel® Server System R2208IP4LHPC
  Intel® Server System R2308IP4LHPC
  Intel® Server System R2312IP4LHPC
  Intel® Server System P4308IP4LHJC
  Intel® Server System P4216IP4LHJC
Intel® Server Board S2600COE
Intel® Server Board S2600CO4
Intel® Workstation Board W2600CR2 Intel® Workstation System P4304CR2LFKN
Intel® Server Board S2600WP Intel® Compute Module HNS2600WP
Intel® Server Board S2600WPF Intel® Compute Module HNS2600WPF
Intel® Server Board S2600WPQ Intel® Compute Module HNS2600WPQ
Intel® Server Board S1600JP21
Intel® Server Board S1600JP41 Intel® Server System R1208JP4GS
  Intel® Server System R1208JP4OC
  Intel® Server System R1208JP4TC
  Intel® Server System R1304JP4GS
  Intel® Server System R1304JP4OC
  Intel® Server System R1304JP4TC
Intel Xeon Processor E5-2400 Product Family-Based Boards Intel Xeon Processor E5-2400 Product Family-Based Systems
Intel® Server Board S2400SC2 Intel® Server System R2308SC2SHFN
  Intel® Server System R2312SC2SHGR
  Intel® Server System P4304SC2SFEN
  Intel® Server System P4308SC2MHGC
Intel® Server Board S2400BB4 Intel® Server System R1208BB4DC
  Intel® Server System R1208BB4GS9
  Intel® Server System R1304BB4DC
  Intel® Server System R1304BB4GS9
  Intel® Server System R2000BB4GS9
  Intel® Server System R2208BB4GS9
  Intel® Server System R2308BB4GC
  Intel® Server System R2312BB4GS9
Intel® Server Board S2400EP2
Intel® Server Board S2400EP4
Intel® Server Board S1400FP2
Intel® Server Board S1400FP4
Intel® Server Board S1400SP2 Intel® Server System R1304SP2SHBN
Intel® Server Board S1400SP4 Intel® Server System R1304SP4SHOC
Intel Xeon Processor E3 v3 Product Family-Based Boards Intel Xeon Processor E3 v3 Product Family-Based Sytems
Intel® Server Board S1200V3RPL Intel® Server System P4308RPLSHDR
Intel® Server Board S1200V3RPS Intel® Server System R1304RPSSFBN
Intel® Server Board S1200V3RPO Intel® Server System R1208RPOSHOR
  Intel® Server System R1304RPOSHBN
Intel® Server Board S1200V3RPM Intel® Server System R1208RPMSHOR
  Intel® Server System R1304RPMSHOR

Related Materials

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

สนับสนุน Intel® Advanced Management Technology เมื่อใช้ Intel® Remote Management Module 4 (Intel® RMM4) และการจัดการเครือข่ายเฉพาะ