ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel System Management Product Brief 323240-002US

Intel System Management Software Product Brief

Get Peace of Mind

Intel® System Management Software improves security, reduces costs, and helps businesses move from reactive to proactive system management. The software enables secure remote management and monitoring of servers, clients, and applications from virtually any location—in a way that IT generalists can understand without at...tending weeks of training. It’s all about IT made easy.

Simple
• Makes it easy to set up and maintain a reliable and secure IT infrastructure
• Streamlines tasks throughout server life cycle with remote management
• Manages IT functions with a single suite of tools

Secure
• Keeps IT informed with automated daily health reports and alerts
• Improves reliability and stability with application and patch deployment

Smart
• Designed specifically for small to midsize businesses
• Reduces travel time and costs
• Provides a proactive solution to server management with reports and alerts

Make it Easy
Small and midsize businesses (SMBs) face complex IT challenges similar to those of large enterprises, but often without the large budget or staff of IT specialists. Intel® System Management Software offers software solutions that:
• Make it easy to set up and maintain a reliable and secure IT infrastructure
• Reduce the cost and time of managing servers, desktops, and applications
• Keep business running 24/7

Read the full Intel System Management Software Product Brief.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง