ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel Server S2600GZ Product Family Brief 327583-002US,Intel Server Board S2600GZ Product Brief

Rack-optimized Server Board Supporting Max Memory Capacity

Take full advantage of the new Intel® Xeon® processor E5-2600 product family capabilities with the Intel® Server Board S2600GZ. Featuring an energy efficient spread core design and maximum memory capacity with up to 24 DIMMs, the Intel® Server Board S2600GZ and Intel Server Board S2600GL-based rack-optimized server systems deliver u...nmatched performance, I/O capacity, and flexibility in an expansive family of 1U and 2U systems for the most demanding enterprise data center, cloud, and high-performance computing (HPC) environments.

Read the full Rack-optimized Server Board Supporting Max Memory Capacity Product Brief.