• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Intel® Integrated RAID Module RMS25KB Family

Low-cost SAS-2 with mirroring, striping, and JBOD mode for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems

Intel® Integrated RAID Module RMS25KB Family

Key features

  • One or two 8087 connectors for up to eight internal SAS/SATA ports
  • x8 PCI Express* Generation 31 interface for fast communication with the server board
  • LSI SAS2308* I/O controller providing SAS 2.0 compliance, including 6 Gb/s data transfer and compatibility with SAS or SATA drives

Low-cost, entry-level or mainstream RAID

The Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 and RMS25KB040 is a small MD2-compliant PCIe RAID card that allows for an excellent entry-level RAID or just a bunch of disks (JBOD)-mode solution. This high-throughput RAID controller provides SAS capability and offers compatibility with 6 Gb/s and 3 Gb/s SAS and SATA hard drives, and SAS expander devices.

While many other SAS controllers are driven by large RAID software stacks between the host CPU and controller, the Intel Integrated RAID Modules RMS25KB080 and RMS25KB040 use the embedded CPU in the LSI 2308 ASIC to perform RAID 0, 1, and 1E/10 operations. With the reduction in RAID overhead, the Intel® Integrated RAID Module RMS25KB family offers superior internal read/write performance.

Target applications

The Intel Integrated RAID Module RMS25KB family is categorized as an entry-level product.

Key advantages

Cost-effective data protection

Provides a low-cost RAID 0, 1, and 1E solution for entry-level server and workstation environments where high-performance and reliable data protection are required.

Excellent performance and ultra thin driver

LSI Fusion-MPT* architecture and LSI2308 I/O Controller provides up to 700,000 I/Os2 per second while communicating over the PCI Express* 3.0 Host Bus.1

High scalable SAS or SATA storage

Connect SAS or SATA devices within the array. Employ JBODs with support of up to 512 physical devices, or RAID 0, 1, 1E/10 with up to 10 devices.

Intel® Integrated RAID Module RMS25KB family information and resources

Product specifications

Product Order Codes

RMS25KB040

RMS25KB080

Essentials

Board form factor

MD2 compliant for PCIe slot

MD2 compliant for PCIe slot

Data transfer rate

6 Gb/s

6 Gb/s

Supported devices SAS/SATA SAS/SATA

Compatible battery backup options

None

None

RAID level supported

0, 1, 1E

0, 1, 1E

# of ports internal

4

8

# of ports external

0

0

# of devices supported

128

128

Embedded memory

N/A

N/A

PCIe* host interface

PCI Express* 2 x8

PCI Express* 2 x8

I/O processor model

LSI2308

LSI2308

Extended warranty available for purchase (select countries)

No

No

Included items RAID controller module, quick start user guide, one standard and one low-profile bracket. Note: cables sold separately RAID controller module, quick start user guide, one standard and one low-profile bracket

Compatible Products Lists

Compatible server/workstation board

Intel® Server Board S2600GZ

Intel® Server Board S2600GL

Intel® Server Board S2600JF

Intel® Server Board S2600JFQ

Intel® Server Board S2600CP2

Intel® Server Board S2600CP4

Intel® Server Board S2600CO4

Intel® Server Board S2600IP4

Intel® Workstation Board W2600CR2

Intel® Server Board S4600LT2

Intel® Server Board S4600LH2

Intel® Server Board S2400SC2

Intel® Server Board S2400EP2

Intel® Server Board S2400EP4

Intel® Server Board S2400GP2

Intel® Server Board S2400GP4

Intel® Server Board S1400FP2

Intel® Server Board S1400SP2

Intel® Server Board S1400SP4

Intel® Server Board S2600WP

Intel® Server Board S2600WPQ

Intel® Compute Module HNS2600WP

Intel® Compute Module HNS2600WPQ

Intel® Server Board S2600COE

Intel® Compute Module HNS2600JFQ

Intel® Compute Module HNS2600JF

Intel® Compute Module HNS2600JFF

Intel® Server Board S2600JFF

Intel® Server Board S2600WPF

Intel® Server Board S2600CP2IOC

Intel® Server Board S2600CP4IOC

Intel® Server Board S2600COEIOC

Intel® Compute Module HNS2600WPF

Intel® Server Board S2600CP2J

Intel® Server Board S1400FP4

Intel® Server Board S2600IP4L

Intel® Workstation Board W2600CR2L

Intel® Server Board S1600JP2

Intel® Server Board S1600JP4

Intel® Server Board S1200BTLRM

Intel® Server Board S1200V3RPL

Intel® Server Board S1200V3RPO

Intel® Server Board S1200V3RPM

Intel® Server Board S2600GZ

Intel® Server Board S2600GL

Intel® Server Board S2600JF

Intel® Server Board S2600JFQ

Intel® Server Board S2600CP2

Intel® Server Board S2600CP4

Intel® Server Board S2600CO4

Intel® Server Board S2600IP4

Intel® Workstation Board W2600CR2

Intel® Server Board S4600LT2

Intel® Server Board S4600LH2

Intel® Server Board S2400EP2

Intel® Server Board S2400EP4

Intel® Server Board S2400GP2

Intel® Server Board S2400GP4

Intel® Server Board S1400FP2

Intel® Server Board S1400SP2

Intel® Server Board S1400SP4

Intel® Server Board S2600WP

Intel® Server Board S2600WPQ

Intel® Compute Module HNS2600WP

Intel® Compute Module HNS2600WPQ

Intel® Server Board S2600COE

Intel® Compute Module HNS2600JFQ

Intel® Compute Module HNS2600JF

Intel® Compute Module HNS2600JFF

Intel® Server Board S2600JFF

Intel® Server Board S2600WPF

Intel® Server Board S2600CP2IOC

Intel® Server Board S2600CP4IOC

Intel® Server Board S2600COEIOC

Intel® Compute Module HNS2600WPF

Intel® Server Board S2600CP2J

Intel® Server Board S1400FP4

Intel® Server Board S2600IP4L

Intel® Workstation Board W2600CR2L

Intel® Server Board S1600JP2

Intel® Server Board S1600JP4

Intel® Server Board S1200BTLRM

Compatible system

Intel® Server System R1304GZ4GC

Intel® Server System R1208GZ4GC

Intel® Server System R1208GL4DS

Intel® Server System R1208GZ4GCSAS

Intel® Server System R2208GZ4GC

Intel® Server System R2216GZ4GC

Intel® Server System R2308GZ4GC

Intel® Server System R2208GL4GS

Intel® Server System R2308GL4GS

Intel® Server System R2312GL4GS

Intel® Server System R2224GZ4GCSAS

Intel® Server System R2312GZ4GCSAS

Intel® Server System H2312JFKR

Intel® Server System H2312JFQKR

Intel® Server System H2312JFJR

Intel® Server System H2312JFQJR

Intel® Server System H2216JFKR

Intel® Server System H2216JFQKR

Intel® Server System H2216JFJR

Intel® Server System H2216JFQJR

Intel® Workstation System P4304CR2LFKN

Intel® Workstation System P4304CR2LFJN

Intel® Workstation System P4304CR2LFGN

Intel® Server System R2224IP4LHPC

Intel® Server System R2216IP4LHPC

Intel® Server System R2312IP4LHPC

Intel® Server System P4308CP4MHEN

Intel® Server System P4308CP4MHGC

Intel® Server System P4208CP4MHGC

Intel® Server System P4224IP4LHKC

Intel® Server System P4216IP4LHKC

Intel® Server System P4216IP4LHJC

Intel® Server System P4208IP4LHGC

Intel® Server System P4308IP4LHKC

Intel® Server System P4308IP4LHJC

Intel® Server System P4308IP4LHGC

Intel® Server System R2208LT2HKC4

Intel® Server System R2304LH2HKC

Intel® Server System R1304SP2SFBN

Intel® Server System R1304SP2SHBN

Intel® Server System R1304SP2SHOC

Intel® Server System R1304SP4SHOC

Intel® Server System R1304BB4DC

Intel® Server System R1208BB4DC

Intel® Server System R2208BB4GC

Intel® Server System R2216BB4GC

Intel® Server System R2308BB4GC

Intel® Server System R2216GZ4GCLX

Intel® Server System R2208IP4LHPC

Intel® Server System R2308IP4LHPC

Intel® Server System R2224BB4GCSAS

Intel® Server System R2308SC2SHFN

Intel® Server System R2308SC2SHDR

Intel® Server System R2312SC2SHGR

Intel® Server System R1304EP2SFFN

Intel® Server System R1304EP2SHFN

Intel® Server System R1208EP2SHFN

Intel® Server System H2312JFFJR

Intel® Server System H2216JFFJR

Intel® Server System H2312JFFKR

Intel® Server System H2216JFFKR

Intel® Server System P4308IP4LHJCL

Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL

Intel® Server System R2224GZ4GC4

Intel® Server System R2312GZ4GC4

Intel® Server System R2312BB4GS9

Intel® Server System R2208BB4GS9

Intel® Server System R1304BB4GS9

Intel® Server System R1208BB4GS9

Intel® Server System R2000BB4GS9

Intel® Server System R1304GL4DS9

Intel® Server System R2308GL4DS9

Intel® Server System R2208GL4DS9

Intel® Server System R1208GZ4GS9

Intel® Server System R1304GZ4GS9

Intel® Server System R2208GZ4GS9

Intel® Server System R2308GZ4GS9

Intel® Server System R2312GZ4GS9

Intel® Server System R1304JP4OC

Intel® Server System R1208JP4OC

Intel® Server System R1304JP4GS

Intel® Server System R1208JP4GS

Intel® Server System R1304JP4TC

Intel® Server System R1208JP4TC

Intel® Server System R1304RPSSFBN

Intel® Server System R1304RPOSHBN

Intel® Server System R1208RPOSHOR

Intel® Server System P4308RPLSHDR

Intel® Server System R1208RPMSHOR

Intel® Server System R1304RPMSHOR

Intel® Server System R1304GZ4GC

Intel® Server System R1208GZ4GC

Intel® Server System R1208GL4DS

Intel® Server System R1208GZ4GCSAS

Intel® Server System R2208GZ4GC

Intel® Server System R2216GZ4GC

Intel® Server System R2308GZ4GC

Intel® Server System R2208GL4GS

Intel® Server System R2308GL4GS

Intel® Server System R2312GL4GS

Intel® Server System R2224GZ4GCSAS

Intel® Server System R2312GZ4GCSAS

Intel® Server System H2312JFKR

Intel® Server System H2312JFQKR

Intel® Server System H2312JFJR

Intel® Server System H2312JFQJR

Intel® Server System H2216JFKR

Intel® Server System H2216JFQKR

Intel® Server System H2216JFJR

Intel® Server System H2216JFQJR

Intel® Workstation System P4304CR2LFKN

Intel® Workstation System P4304CR2LFJN

Intel® Workstation System P4304CR2LFGN

Intel® Server System R2224IP4LHPC

Intel® Server System R2216IP4LHPC

Intel® Server System R2312IP4LHPC

Intel® Server System P4308CP4MHEN

Intel® Server System P4308CP4MHGC

Intel® Server System P4208CP4MHGC

Intel® Server System P4224IP4LHKC

Intel® Server System P4216IP4LHKC

Intel® Server System P4216IP4LHJC

Intel® Server System P4208IP4LHGC

Intel® Server System P4308IP4LHKC

Intel® Server System P4308IP4LHJC

Intel® Server System P4308IP4LHGC

Intel® Server System R2208LT2HKC4

Intel® Server System R2304LH2HKC

Intel® Server System R1304SP2SFBN

Intel® Server System R1304SP2SHBN

Intel® Server System R1304SP2SHOC

Intel® Server System R1304SP4SHOC

Intel® Server System R1304BB4DC

Intel® Server System R1208BB4DC

Intel® Server System R2208BB4GC

Intel® Server System R2216BB4GC

Intel® Server System R2308BB4GC

Intel® Server System R2216GZ4GCLX

Intel® Server System R2208IP4LHPC

Intel® Server System R2308IP4LHPC

Intel® Server System R2224BB4GCSAS

Intel® Server System R2308SC2SHFN

Intel® Server System R2308SC2SHDR

Intel® Server System R2312SC2SHGR

Intel® Server System R1304EP2SFFN

Intel® Server System R1304EP2SHFN

Intel® Server System R1208EP2SHFN

Intel® Server System H2312JFFJR

Intel® Server System H2216JFFJR

Intel® Server System H2312JFFKR

Intel® Server System H2216JFFKR

Intel® Server System P4308IP4LHJCL

Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL

Intel® Server System R2224GZ4GC4

Intel® Server System R2312GZ4GC4

Intel® Server System R2312BB4GS9

Intel® Server System R2208BB4GS9

Intel® Server System R1304BB4GS9

Intel® Server System R1208BB4GS9

Intel® Server System R2000BB4GS9

Intel® Server System R1304GL4DS9

Intel® Server System R2308GL4DS9

Intel® Server System R2208GL4DS9

Intel® Server System R1208GZ4GS9

Intel® Server System R1304GZ4GS9

Intel® Server System R2208GZ4GS9

Intel® Server System R2308GZ4GS9

Intel® Server System R2312GZ4GS9

Intel® Server System R1304JP4OC

Intel® Server System R1208JP4OC

Intel® Server System R1304JP4GS

Intel® Server System R1208JP4GS

Intel® Server System R1304JP4TC

Intel® Server System R1208JP4TC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. เมื่อเปิดตัว ความเข้ากันได้จะถูกจำกัดไว้ที่ PCIe* เจนเนอเรชั่นที่ 2 คาดว่าจะเพิ่มการรองรับ PCIe* เจนเนอเรชั่นที่ 3 ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2012 และจะจำเป็นต้องมีโมดูลที่มีวันที่ผลิตหลังจากการเพิ่มเติมการรองรับ PCIe เจนเนอเรชั่นที่ 3

2. ประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน เมื่อเปิดตัว ประสิทธิภาพจะถูกจำกัดไว้ที่ PCIe* เจนเนอเรชั่น 2.0 สูงสุดที่ 400,000 IOPs