ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Microsoft Word - IPMIv2_0 rev1_0.doc

IPMI Second Generation Specification, V2.0, Rev. 1.0: Document

The document presents the base specifications for intelligent platform management interface (IPMI) architecture. The IPMI specifications define standardized, abstracted interfaces to the platform management subsystem. IPMI includes the definition of interfaces for extending platform management between board within the main chass...is, and between multiple chassis.

The document defines the overall architecture, common commands, event formats, data records, and capabilities used across IPMI-based systems and peripheral chassis.

Read the full IPMI Second Generation Specification, V2.0, Rev. 1.0, Document.