ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intelligent Platform Management Interface Specification v1.5

IPMI Specification, V1.5, Markup for Addendum, Rev. 5: Document

The document provides the Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Specification, V1.5, rev. 1.1, markup with revisions marked cumulatively for rev. 1 through rev. 5 of the IPMI, V2.0/V1.5, errata addendum.

Read the full IPMI Specification, V1.5, Markup for Addendum, Rev. 5, Document.