ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Microsoft Word - FRU1011.doc

Field Replaceable Unit Information Storage for IPMI: Document

The document defines and describes the common format and use of the field replaceable unit (FRU) information storage in platforms using the intelligent platform management interface (IPMI). The FRU information is used primarily to provide inventory information about the boards where the FRU information device is located.

R...ead the full Field Replaceable Unit Information Storage for IPMI Document.