ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

McAfee 10 Quick Tips To Mobile Security

10 Quick Tips to Mobile Security: Guide

Introduction
There’s no doubt about it—mobile devices have become man’s new best friend. If you don’t believe it, consider that there are currently more than 4 billion mobile phones in use worldwide among 7 billion people, not to mention millions of tablets. We use our devices to stay in touch, take pictures, shop, bank, listen to music, and social...ize. We store personal and professional information on them, and because we use them for almost everything, they have both a high financial and emotional value.

Losing your smartphone or tablet, or the information on it, can be a hassle. If you lose your mobile device, you not only have to replace it, but you could also lose the sensitive information you had stored on it, including account numbers and confidential work information. So, why do so many of us leave our mobile devices unprotected and not use mobile security?

Most of us now understand that we need to protect our computers from the myriad of threats that we see each day. But many of us don’t realize that we face the same threats, as well as a host of new ones with our mobile devices. In fact, 32% of people believe that they don’t need security software for their mobile devices.

Read the full 10 Quick Tips to Mobile Security Guide.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง