ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Retailers’ Guide to Creating Personalized Shopping Experiences

Retailers’ Guide to Creating Personalized Shopping Experiences

Overview
This guide presents retail solutions for in-store experiences that help build customer loyalty across the entire shopping journey, presented here in five stages. Although the stages are depicted linearly, customers actually move in and out of different stages before they ultimately make a purchase. Sometimes customers go straight to the transact stage for certain items that are typically bought out of habit. Core to the experiences are the infrastructure, and ways to reduce operating expenses (OpEx) are also presented.

Read the full Retailers’ Guide to Creating Personalized Shopping Experiences.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง