ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intelligent Kiosks Attract More Customers

Personalizing the Self-Service Retail Experience

Kiosks are getting a 21st-century makeover that extends their reach beyond their physical footprint, touching on the shopper's senses of sound and smell to invite interaction. High-definition video and audio, combined with highly attractive aromas—such as fresh-brewed coffee or cooking spices—are attracting audiences and promoting sales in stores the world over.

Kiosk Resources