ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Business PCs powered by the Intel® Core™ vPro™ processor family take intelligent client computing to the next level—maximizing hardware-assisted security, simplifying PC management, and providing more responsive, adaptive performance.1 With Intel® vPro™ technology, you can power on an entire PC fleet to update a virus patch or remotely diagnose and repair PCs out-of-band (OOB), even if the OS is inoperable.

Learn more about Intel vPro technology >

Support for Intel vPro technology >

Set up and configure PCs with Intel® vPro™ technology1: A step-by-step process

Follow the steps below to set up and configure your PCs and start taking full advantage of Intel vPro technology.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

เทคโนโลยี Intel® วีโปร™ มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องมีการตั้งค่าและการเปิดใช้งาน ความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะและผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับการติดตั้งและการปรับตั้งค่าของฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และระบบ IT ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html