โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v2

  • หัวใจของศูนย์ข้อมูลที่แคล่วคล่องและมีประสิทธิภาพที่สนองตอบความต้องการอันหลากหลายของคุณ

การพูดคุย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. ซอฟต์แวร์และปริมาณงานที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพจะได้รับการปรับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเฉพาะสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel® เท่านั้น การทดสอบประสิทธิภาพ เช่น SYSmark และ MobileMark ให้คะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบ, ซอฟต์แวร์, การใช้งาน และฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอันใดอันหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน คุณควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ ร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณประเมินผลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.intel.com/performance ผลลัพธ์ได้จากการวัดโดยซอฟต์แวร์ของ Intel การวัดประสิทธิภาพหรือข้อมูลใดๆ ของบุคคลที่สามจัดหาให้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น  ความแตกต่างในฮาร์ดแวร์ระบบ หรือการออกแบบหรือการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ อาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานจริงได้ Intel ไม่มีการควบคุมหรือตรวจสอบการออกแบบหรือการใช้งานของข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่อ้างอิงในเอกสารนี้ Intel แนะนำให้ลูกค้าทั้งหมดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่อ้างอิงถึง หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่อ้างถึงมีความเที่ยงตรงหรือไม่ และแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบที่มีจำหน่าย

2. การกำหนดค่ามาตรฐานและคะแนนสำหรับการวัดประสิทธิภาพ SPECVirt_sc*2013: แพลตฟอร์มที่มีสองโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690, หน่วยความจำ 256GB, RHEL 6.4(KVM) แหล่งข้อมูลเบสไลน์ เมื่อกรกฎาคม 2013 คะแนน: 624.9 @ 37 VMs การกำหนดค่าใหม่: แพลตฟอร์ม IBM System x3650 M4* พร้อมสองโปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5-2697 v2, หน่วยความจำ 512GB, RHEL 6.4(KVM) ที่มา: ถูกส่งไปยัง SPEC* เพื่อการตรวจสอบ/ตีพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน คะแนน 10, 2013: 947.9 @ 57 VMs

3. การตรวจวัดของ Intel เกี่ยวกับเวลาเฉลี่ยที่อุปกรณ์แบบ I/O อ่านบนหน่วยความจำระบบภายในภายใต้สภาวะไม่ทำงาน การปรับปรุงเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon ตระกูล E5-2600 (230 ns) กับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon 5500 series (340 ns) การกำหนดค่ามาตรฐาน: ระบบ Intel ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon E5520 (2.26GHz, 4C) สองตัว, หน่วยความจำ 12GB @ 1333, ปิดการใช้งาน C-States, ปิดการใช้งานเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost, ปิดการใช้งาน SMT, Rubicon* PCIe* 2.0 แปดตัว การกำหนดค่าใหม่: ระบบ Meridian ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon E5-2665 (C0 stepping, 2.4GHz, 8C), หน่วยความจำ 32GB @1600 MHz, เปิดการใช้งาน C-States, เปิดการใช้งาน Intel® Turbo Boost การตรวจวัดใช้การวินิจฉัยโปรโตคอล PCIe* ของ LeCroy* โดยใช้การ์ดทดสอบ Intel internal Rubicon (PCIe* 2.0) และ Florin (PCIe* 3.0) ภายใต้ Windows* 2008 R2 พร้อม SP1

4. การกำหนดค่ามาตรฐานและคะแนนสำหรับการวัดประสิทธิภาพ SPECpower_ssj*2008: แพลตฟอร์มที่มีสองโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660, หน่วยความจำ 16GB, Microsoft Windows Server* 2008 Enterprise x64 Edition แหล่งข้อมูลเบสไลน์ เมื่อพฤศจิกายน 2012 คะแนน: 5,544 ทั้งหมด ssj_ops/watt การกำหนดค่าใหม่: แพลตฟอร์ม Fujitsu PRIMERGY RX300 S8* ที่มีสองโปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5-2660 v2, 48GB, Microsoft Windows Server 2012 Standard edition ที่มา: ถูกส่งไปยัง SPEC* เพื่อการตรวจสอบ/ตีพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน คะแนน 10, 2013: 8,097 ทั้งหมด ssj_ops/watt