ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

TACC Stampede Supercomputer Comes in at #7 on TOP500 with Intel® Xeon Phi™ Coprocessors

TACC Stampede Supercomputer Comes in at #7 on TOP500 with Intel® Xeon Phi™ Coprocessors