ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

คุณลักษณะที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ดียิ่งขึ้น

ขจัดปัญหาคอขวดของโหนด ลดความซับซ้อนในการปรับโค้ดให้ทันสมัย และสร้างบนสถาปัตยกรรมที่ประหยัดพลังงาน ด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ ซึ่งเป็นรากฐานของ Intel® Scalable System Framework โฮสต์โปรเซสเซอร์แบบบูตได้ช่วยส่งมอบสถาปัตยกรรมอินทิเกรด เพื่อประสิทธิภาพแบบขนานระดับสูงอันทรงพลังซึ่งจะปูเส้นทางสู่ข้อมูลเชิงลึก นวัตกรรม และผลกระทบที่ดียิ่งกว่า เพื่อรังสรรค์แอพพลิเคชั่นการประมวลผลประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นที่ต้องการที่สุดของทุกวันนี้ รวมถึงการเรียนรู้ของเครื่อง สนับสนุนโดยแผนการพัฒนาอันยาวไกลด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่ทรงประสิทธิภาพ โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ คือโซลูชันที่รองรับอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้โค้ดมาตรฐานแบบเปิดที่ยืดหยุ่น เคลื่อนย้ายง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

อ่านข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

อ่านข้อมูลสรุปเทคโนโลยี ›

พาร์ทเนอร์ที่สนับสนุนระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ ›

หมายเลขโปรเซสเซอร์

จำนวนคอร์/จำนวนเธรด

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา

TDP สูงสุด/พลังงาน

ประเภทของหน่วยความจำ

Fabric

L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 7250
(16GB, 1.40 GHz, 68 คอร์)
68/272

1.4 GHz

215 W

DDR4-2400

ไม่ใช่

34 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 7230
(16GB, 1.30 GHz, 64 คอร์)
64/256

1.3 GHz

215 W

DDR4-2400

ไม่ใช่

32 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 7210
(16GB, 1.30 GHz, 64 คอร์)
64/256

1.3 GHz

215 W

DDR4-2133

ไม่ใช่

32 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 7290
(16GB, 1.50 GHz, 72 คอร์)

72/288

1.5 GHz

245 W

DDR4-2400

ไม่ใช่

36 MB

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 7290F
(16GB, 1.50 GHz, 72 คอร์)

72/288

1.5 GHz

260 W

DDR4-2400

ใช่

36 MB

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 7250F
(16GB, 1.40 GHz, 68 คอร์)

68/272

1.4 GHz

230 W

DDR4-2400

ใช่

34 MB

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 7230F
(16GB, 1.30 GHz, 64 คอร์)

64/256

1.3 GHz

230 W

DDR4-2400

ใช่

32 MB

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 7210F
(16GB, 1.30 GHz, 64 คอร์)

64/256

1.3 GHz

230 W

DDR4-2133

ใช่

32 MB

ปลดล็อคข้อมูลเชิงลึกที่ลึกยิ่งขึ้น

องค์ประกอบของ Intel® Scalable System Framework

เพิ่มเติมข้อมูลเชิงลึกของคุณด้วยดีไซน์ระบบที่สมดุลอย่างมาก ปรับขนาดได้ และมีความยืดหยุ่น ซึ่งมีความสามารถในการรองรับทั้งภาระงานที่มีการประมวลผลมากและข้อมูลมาก

โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ - ปรับแต่งมาสำหรับแอพพลิเคชั่นแบบขนานระดับสูง

โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ จากสถาปัตยกรรม Intel® Many Integrated Core (Intel® MIC) ช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการใช้พลังงานที่ดีเยี่ยมของตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 เพื่อเปิดโอกาสให้แอพพลิเคชั่นในปัจจุบันบางส่วนที่มีความต้องการสูงสุดได้พบกับสมรรถนะที่น่าทึ่ง ซึ่งสูงถึง 1.2 teraFLOPS (การปฏิบัติการจุดลอยตัวต่อวินาที) ต่อโปรเซสเซอร์ร่วม1 ตอนนี้ คุณสามารถรับสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาระงานที่ใช้การประมวลผลทางเทคนิคแบบขนานระดับสูงสุดของคุณได้ ในขณะที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน3

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ›

อ่านข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

จะซื้อระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ได้ที่ไหน ›

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

อ้างอิงจากประสิทธิภาพความเที่ยงสองเท่าที่คำนวณเชิงทฤษฎีสำหรับโปรเซสเซอร์ร่วมเดี่ยว 16 tiles/คอร์ * 61 คอร์ * 1.238 GHz = 1.208 TeraFLOPS สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™: 32 tiles/คอร์ * 68 คอร์ * 1.4GHz = 3.046 teraFLOPs

2

ซอฟต์แวร์และปริมาณงานที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพอาจมีการปรับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบนไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel เท่านั้น การทดสอบประสิทธิภาพ เช่น SYSmark และ MobileMark ให้คะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบ, ซอฟต์แวร์, การใช้งาน และฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอันใดอันหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน คุณควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ ร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณประเมินผลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.intel.com/performance

โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ปัจจุบันสามารถทำได้ 1.208TFLOPs ต่อ 300 W (0.004027 TF/W) เทียบกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 7250 ซึ่งทำได้ 3.046TFLOPs ต่อ 215W (0.014167 TF/W) 0.014167/0.004027 = 3.5

3

คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Intel® จะขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าระบบ และอาจต้องการการเปิดใช้งานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าระบบ ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ใดที่จะปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกระบบของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ http://www.intel.com