• <กลับสู่คอลเล็คชั่น
Masthead Light

ตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon Phi™

การประมวลผลแบบขนานระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ล้ำหน้าของคุณ

ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแอพพลิเคชันคู่ขนาดระดับสูงของคุณ

ขับเคลื่อนการคิดค้นนวัฒกรรมใหม่ของคุณด้วยการประมวลผลคู่ขนานขั้นสูงของโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ในชิปแต่ละตัวเราได้บรรจุประสิทธิภาพความเที่ยงสองเท่ามากกว่า 1 teraFLOPS ซึ่งเป็นประสิทธิภาพคู่ขนาดต่อวัตต์ที่สูงที่สุดของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ที่เคยมีมา1,2,3,4 คุณจึงสามารถคิดเรื่อง “การนำกลับมาใช้ใหม่” แทน “การโค้ดใหม่” พร้อมความเข้ากันได้แบบ x86 ภาษา เครื่องมือ และแอพพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มโปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Xeon®

โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™

รูปแบบการโปรแกรมรูปแบบเดียวสำหรับโค้ดทั้งหมดของคุณ

มีสภาวะแวดล้อมของภาษาโปรแกรม โมเดล และเครื่องมือต่างๆ มากมายที่สนับสนุนสถาปัตยกรรม Intel® และสามารถใช้ได้ทั้งหมดกับทั้งโปรเซสเซอร์ Intel Xeon และโปรเซสเซอร์ร่วม Intel Xeon Phi แอพพลิเคชันที่ทำงานบนโปรเซสเซอร์ตระกูลหนึ่งจะสามารถทำงานได้บนตระกูลอื่นได้ ความเป็นหนึ่งเดียวนี้สามารถลดความซับซ้อนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มากมาย แอพพลิเคชันที่มีอยู่แล้วต้องได้รับการปรับแต่งและคอมไพล์ใหม่เพื่อทำให้มีอัตรารับส่งสูงที่สุด แต่นักพัฒนาของคุณไม่ต้องคิดแก้ปัญหาใหม่ทั้งหมด หรือต้องสร้างเครื่องมือและรูปแบบการโปรแกรมใหม่ แต่พวกเขาสามารถใช้โค้ดที่มีอยู่แล้วและคงโค้ดพื้นฐานที่เหมือนกันโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่มีความคุ้นเคย

ตระกูลโปรเซสเซอร์ร่วมสำหรับความต้องการที่หลากหลาย

โปรเซสเซอร์ร่วม Intel Xeon Phi ให้ประสิทธิภาพได้สูงถึง 61 คอร์ 244 เธรด และ 1.2 TeraFLOPS และมาในการกำหนดค่าอันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ภาระงาน, ประสิทธิภาพและสมรรถนะที่หลากหลาย

บอร์ดโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™

โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ซีรี่ส์ 3100:

ตระกูลโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ 3100 ให้ประสิทธิภาพการทำงานแบบขนาดที่ยอดเยี่ยม เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้การประมวลผลสูง เช่น MonteCarlo, Black-Scholes, HPL, LifeSc และอื่นๆ

ดูข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ >

บอร์ดโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™

โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ซีรี่ส์ 5100:

ตระกูลโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ 5100 ได้รับการปรับปรุงมาอย่างดีสำหรับการประมวลผลความหนาแน่นสูง และเหมาะสมสำหรับภาระงานที่เน้นการใช้แบนด์วิดธ์หน่วยความจำ เช่น การสตรีม, งานที่เน้นด้านความจุหน่วยความจำ เช่น Ray-Tracing หรือทั้งสองอย่าง เช่น Reverse Time Migration (RTM)

ดูข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ >

บอร์ดโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™

โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ซีรี่ส์ 7100:

ตระกูลโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ 7100 นำเสนอคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความจุหน่วยความจำสูงที่สุดของตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel Xeon Phi ตระกูลโปรเซสเซอร์ร่วมนี้รองรับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost 1.0, ซึ่งเพิ่มความถี่คอร์ขณะที่รับภาระงานสูงที่สุด หากสภาพความร้อนยอมให้เป็นไปได้

ดูข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ >

บอร์ดโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™

ประสิทธิภาพสูงสุด

รับประสิทธิภาพความเที่ยงสองเท่าสูงสุดถึง 1 teraFLOPS 1,2,3

เมื่อเปรียบเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Xeon® E5 โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ให้คุณสมบัติต่อไปนี้:

  • ประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 2.5x เท่าในแอพพลิเคชันแบบขนานขั้นสูง1,5,6
  • ประมวลผลทศนิยมได้สูงถึง 3.2x ต่อวินาที (FLOPS)1,3,7
  • มีแบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงถึง 2.2x1,8
  • ประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 10 เท่า บนแอพพลิเคชันบางอย่างด้านการบริการทางการเงิน1,9
  • ประสิทธิภาพต่อวัตต์สูงกว่าถึง 4 เท่า1,4

เพิ่มความหนาแน่นเซิร์ฟเวอร์มากถึง 8 เท่า FLOPS ต่อแร็คเซิร์ฟเวอร์ โดยเพิ่มโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ให้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Xeon® E5 ของคุณ 1,3,10

 

บอร์ดโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™

สถาปัตยกรรม Intel® ง่ายต่อการโปรแกรม

แอพพลิเคชันสามารถสนับสนุนทั้งโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® และโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ซึ่งใช้ภาษา โมเดล และเครื่องมือร่วมกันได้

  • เครื่องมือพัฒนามาตรฐานที่คุ้นเคย - ไม่ต้องเรียนรู้ภาษาหรือเครื่องมือใหม่
  • เครื่องมือของ Intel เช่น Intel® Cluster Studio XE เช่นเดียวกับเครื่องมืออีกจำนวนมากจากผู้จำหน่ายรายอื่น
  • วิธีที่นิยมใช้ เช่น Message Passing Interface, OpenMP, Fortran’s DO CONCURRENT*, Intel® Threading Building Blocks, และ Intel® Cilk™ Plus

การประมวลผลที่ยืดหยุ่น

โมดูลการประมวลผลที่ยืดหยุ่น

เพิ่มความยืดหยุ่นในการคำนวณของโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™:

  • ใช้ร่วมกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เพื่อเร่งการประมวลผลของโค้ดแบบขนาน
  • สร้างโหนดการประมวลผลแบบอิสระคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีโปรเซสเซอร์ร่วมที่สามารถมีที่อยู่ IP ของตัวเองได้ และรันแอพพลิเคชันอย่างอิสระ – ต่างจากตัวเร่งพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

open

1. ซอฟต์แวร์และปริมาณงานที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพจะได้รับการปรับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเฉพาะสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel เท่านั้น การทดสอบประสิทธิภาพ เช่น SYSmark และ MobileMark ให้คะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบ, ซอฟต์แวร์, การใช้งาน และฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจัยข้อใดข้อหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน คุณควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ ร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณประเมินผลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.intel.com/performance

2. อ้างอิงจากประสิทธิภาพความเที่ยงสองเท่าที่คำนวณเชิงทฤษฎีสำหรับโปรเซสเซอร์ร่วมเดี่ยว 16 DP FLOPS/clock/core * 61 cores * 1.238 GHz = 1.208 TeraFLOPS.

3. ประเมินผลลัพธ์โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ภายในของ Intel® และจัดหาให้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ความแตกต่างในรูปแบบระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์หรือการปรับตั้งค่าอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจริง

4. โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เซิร์ฟเวอร์ E5-2670 2 ซ็อกเก็ต เทียบกับโปรเซสเซอร์ร่วมเดี่ยว Intel® Xeon Phi™ 7120P (วัดโดย Intel DGEMM ตามคะแนน per watt 309 GF/s ที่ 35W เทียบกับ 829 GF/s ที่ 195W)

5. ตระกูลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2600 2 ซ็อกเก็ต vs. โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ (2.52x: วัดโดย Los Alamos Labs มิถุนายน 2012 E5-2687 (8 แกนประมวลผล 3.1GHz) 2 ซ็อกเก็ต vs. 1 โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ รุ่นก่อนการผลิต (60 แกนประมวลผล 1.0GHz) บนแอพพลิเคชัน Molecular Dynamics เวลาที่ใช้ในการทำงาน 4 ชั่วโมง 7 นาที 10 วินาที vs. 1 ชั่วโมง 38 นาที 16 วินาที) (2.53x: วัดโดย Sinopec ตุลาคม 2012 เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ E5-2680 (8 แกนประมวลผล 2.7GHz) 2 ซ็อกเก็ต โดยไม่มีโปรเซสเซอร์ร่วม vs. เซิร์ฟเวอร์แบบเดียวกันที่มี 2 โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ รุ่นก่อนการผลิต (61 แกนประมวลผล 1.091GHz) บนแอพพลิเคชัน Seismic Imaging เวลาที่ใช้ในการทำงาน 1342 วินาที vs. 528.6 วินาที)

6. Intel ไม่มีการควบคุมหรือตรวจสอบการออกแบบหรือการใช้งานของ การวัดประสิทธิภาพจากบุคคลภายนอก หรือเว็บไซต์ที่อ้างอิงในเอกสารนี้ Intel แนะนำให้ลูกค้าทุกคนเข้าชมเว็บไซต์อ้างอิงหรืออื่นใดซึ่งมีการรายงานผลการเปรียบเทียบและยืนยันความแม่นยำของการวัดเปรียบเทียบที่ใช้อ้างอิงและสะท้อนประสิทธิภาพของระบบที่จำหน่าย

7. ความเที่ยงสองเท่า FLOPS สูงสุดที่คำนวณเชิงทฤษฎี (โปรเซสเซอร์ 2 x Intel® Xeon® E5-2670 ที่มี 8C, 2.6 GHz เทียบกับ 1 x โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ 7120P ที่มี 61C, 1.238 GHz)

8. เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Xeon® E5-2600 2 ซ็อกเก็ตเทียบกับโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ (2.2x วัดโดย Intel ตุลาคม 2012 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2670 2 ซ็อกเก็ต (8 Core, 2.6GHz) เทียบกับ 1 โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ 7120P (61 Core, 1.238GHz) บนการวัดประสิทธิภาพ STREAM Triad 79.5 GB/s เทียบกับ 175 GB/s)

9. เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Xeon® E5-2600 2 ซ็อกเก็ต vs. โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ (10.75x: วัดโดย Intel ตุลาคม 2012 E5-2670 (8 แกนประมวลผล 2.6GHz) 2 ซ็อกเก็ต vs. 1 โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ SE10P (61 แกนประมวลผล 1.1GHz) บน Single Precision Monte Carlo Simulation 45,501 ตัวเลือก/วินาที vs. 489,354 ตัวเลือก/วินาที)

10. (Phi FLOPS ต่อ Rack) เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2670 2 ซ็อกเก็ต เทียบกับเซิร์ฟเวอร์ 2 ซ็อกเก็ตแบบเดียวกันที่ติดตั้ง 2 โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ 7120P (สองความเที่ยง FLOPS สูงสุดที่คำนวณเชิงทฤษฎี: 332.8 GF/s เทียบกับ ( 332.8 +( 2 x 1208 GF/s)))