ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ซอฟต์แวร์และปริมาณงานที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพอาจมีการปรับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบนไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel เท่านั้น การทดสอบประสิทธิภาพ เช่น SYSmark และ MobileMark ให้คะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบ, ซอฟต์แวร์, การใช้งาน และฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอันใดอันหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน คุณควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ ร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณประเมินผลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.intel.com/performance

2

อ้างอิงจากประสิทธิภาพความเที่ยงสองเท่าที่คำนวณเชิงทฤษฎีสำหรับโปรเซสเซอร์ร่วมเดี่ยว 16 DP FLOPS/clock/core * 61 cores * 1.238 GHz = 1.208 TeraFLOPS.

3

ประเมินผลลัพธ์โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ภายในของ Intel® และจัดหาให้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ความแตกต่างในรูปแบบระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์หรือการปรับตั้งค่าอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจริง

4

ความเที่ยงสองเท่า FLOPS สูงสุดที่คำนวณเชิงทฤษฎี (โปรเซสเซอร์ 2 x Intel® Xeon® E5-2697v2 ที่มี 12 คอร์, 2.7 GHz เทียบกับ 1 x โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ 7120P ที่มี 61 คอร์, 1.238 GHz) (518 GF/s vs. 1208 GF/s)

5

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2697v2 2 ซ็อกเก็ต เทียบกับ 1 โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ 5120D (วัดโดย Intel DGEMM ตามคะแนน perf/watt 548 GF/s @ 451W vs. 837 GF/s @ 225W)

6

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Xeon® E5-2600 2 ซ็อกเก็ต เทียบกับโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ (7.04x: วัดโดย Intel December 2013 E5-2697v2 2 ซ็อกเก็ต (12 คอร์, 2.7GHz) เทียบกับโปรเซสเซอร์ร่วม 1 Intel® Xeon Phi™ 7120P (61 คอร์, 1.238GHz) บน Single Precision Monte Carlo Simulation  78.444 Koptions/sec vs. 552.41 Koptions/sec )