ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Guide: Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Software Tools

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Software Tools: User Guide

The document describes Intel® Xeon Phi™ coprocessor software configuration tools, including check utility (miccheck), flash (micflash), information (micinfo), and RAS daemon (micrasd). The document provides general and detailed usage for each tool.

Read the full Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Software Tools User Guide.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง