• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Guide: Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Software Tools

ขออภัย PDF นี้มีเฉพาะในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Software Tools: User Guide

The document describes Intel® Xeon Phi™ coprocessor software configuration tools, including check utility (miccheck), flash (micflash), information (micinfo), and RAS daemon (micrasd). The document provides general and detailed usage for each tool.

Read the full Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Software Tools User Guide.