• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

Guide: Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Safety and Compliance

ขออภัย PDF นี้มีเฉพาะในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

• Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Safety and Compliance: Guide

The document describes Intel® Xeon Phi™ coprocessor safety and compliance standards for host system installation. It includes warnings for system grounding, cooling requirements, thermal and mechanical injuries, electrostatic discharge, and electromagnetic interference. For more information on device installation and operation, refer to the product datasheet.

Read the full Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Safety and Compliance Guide.