ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Xeon Phi Safety and Compliance Information

• Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Safety and Compliance: Guide

The document describes Intel® Xeon Phi™ coprocessor safety and compliance standards for host system installation. It includes warnings for system grounding, cooling requirements, thermal and mechanical injuries, electrostatic discharge, and electromagnetic interference. For more information on device installation and operation, ref...er to the product datasheet.

Read the full Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Safety and Compliance Guide.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง