โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™

ประสิทธิภาพขั้นสูงสำหรับภาระงานที่ใช้การประมวลผลแบบขนานระดับสูง

อะไรคือโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™

โปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ คือการ์ดเพิ่มเติมในฟอร์มแฟคเตอร์ PCI Express* ที่ทำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแบบไดนามิกสำหรับโค้ดแบบขนาน—ที่มีความเที่ยงสองเท่าสูงถึง 1.2 teraFLOPS (floating point operations per second) ต่อโปรเซสเซอร์ร่วม

ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีระดับแนวหน้าอุตสาหกรรมของ Intel 22nm พร้อมทรานซิสเตอร์แบบ 3-D Tri-Gate จึงทำให้แต่ละโปรเซสเซอร์ร่วมมีคอร์มากกว่า เธรดมากกว่า และ Vector Execution Units ที่กว้างกว่าโปรเซสเซอร์ Intel Xeon การประมวลผลแบบขนานระดับสูงจะช่วยชดเชยความเร็วที่ต่ำกว่าของแต่ละคอร์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงกว่าสำหรับภาระงานที่มีความเป็นขนานระดับสูง

อะไรคือประโยชน์ที่แอพพลิเคชันจะได้รับจากโปรเซสเซอร์ร่วม Intel Xeon Phi

ในขณะที่แอพพลิเคชันส่วนใหญ่ (80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์) จะยังคงทำงานได้อย่างเต็มความสามารถบนโปรเซสเซอร์ Intel Xeon บางแอพพลิเคชันที่มีการประมวลผลแบบขนานสูงจะได้รับประโยชน์อย่างมากด้วยการใช้โปรเซสเซอร์ร่วม Intel Xeon Phi เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโปรเซสเซอร์ร่วม Intel Xeon Phi แอพพลิเคชันจะต้องสเกลได้เป็นอย่างดีกับกว่า 100 ซอฟต์แวร์เธรด และใช้เว็กเตอร์อย่างเต็มที่ หรือใช้แบนด์วิดธ์หน่วยความจำในเครื่องเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่มีในโปรเซสเซอร์ Intel Xeon ตัวอย่างเซ็กเมนต์ที่มีการใช้งานการประมวลผลแบบขนานระดับสูง รวมถึง: ภาพเคลื่อนไหว, พลังงาน, การเงิน, วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต, การผลิต, การแพทย์, สาธารณะ, สภาพอากาศและอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาบน Intel® Many Integrated Core Architecture >

เมื่อไหร่ที่ฉันควรใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon และโปรเซสเซอร์ร่วม Intel Xeon Phi

คิดเรื่อง “การนำกลับมาใช้ใหม่” แทน “การโค้ดใหม่”

เนื่องจากภาษา, เครื่องมือ และแอพพลิเคชันมีความเข้ากันได้กับทั้งโปรเซสเซอร์ Intel Xeon และโปรเซสเซอร์ร่วม Intel Xeon Phi ตอนนี้คุณจึงสามารถคิดเรื่อง “การนำกลับมาใช้ใหม่” แทน “การโค้ดใหม่”

รูปแบบการโปรแกรมรูปแบบเดียวสำหรับโค้ดทั้งหมดของคุณ โปรเซสเซอร์ร่วม Intel Xeon Phi จะเป็นฮาร์ดแวร์อ้างอิงสำหรับนักออกแบบที่ถูกปรับแต่งสำหรับการประมวลผลแบบขนานอย่างเต็มตัว โดยไม่ต้องออกแบบสถาปัตยกรรมหรือเขียนโค้ดใหม่ ไม่ต้องคิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ทั้งหมดหรือเรียนรู้รูปแบบการโปรแกรมใหม่; เพียงทำการคอมไพล์และปรับแต่งโค้ดที่มีอยู่แล้วใหม่โดยใช้เครื่องมือ, ไลบรารี่และรันไทม์ที่รู้จักดี

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการมีซอร์สโค้ดเพียงหนึ่งเดียวระหว่างโปรเซสเซอร์ Intel Xeon และโปรเซสเซอร์ร่วม Intel Xeon Phi จึงทำให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งเพียงครั้งเดียวสำหรับการทำงานแบบขนานแต่ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนโปรเซสเซอร์และโปรเซสเซอร์ร่วม

ความยืดหยุ่นในการประมวลผล ออกแบบมาจากระดับพื้นฐานสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง โปรเซสเซอร์ร่วมต่างจาก GPU ที่สามารถโฮสต์ระบบปฏิบัติการได้ รองรับ IP ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และรองรับมาตรฐานต่างๆ เช่น Message Passing Interface (MPI) นอกจากนั้น ยังสามารถทำงานได้ในโหมดการทำงานพร้อมกันหลายอย่าง (multiple execution):

  • โหมด "สมมาตร": ภาระงานจะถูกแบ่งระหว่างโปรเซสเซอร์โฮสต์และโปรเซสเซอร์ร่วม
  • โหมด "เนทีฟ": ภาระงานทั้งหมดจะอยู่บนโปรเซสเซอร์ร่วม และทำงานเป็นโหนดการประมวลผลแยก
  • โหมด "ออฟโหลด": ภาระงานจะอยู่บนโปรเซสเซอร์โฮสต์ และส่วนหนึ่งของภาระงานจะถูกส่งไปยังโปรเซสเซอร์ร่วมตามที่จำเป็น หมายเหตุ: จะสามารถรัน GPUs ได้เป็นโหมด ซึ่งมักจะไม่ได้ทำงาน

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง