ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Introducing Intel Xeon Phi Coprocessor: Architecture for Discovery

The Intel® Xeon Phi™ coprocessor is architecture built for discovery, with superior energy-efficient parallel performance ideal for many real-world applications, including meteorology, medical research, 3D design, and engineering.