ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ขออภัย PDF นี้มีเฉพาะในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

Select the Right One—Intel® Xeon® Processors for Workstations

Intel® Xeon® Processors for Workstations: Product Brief

Enabling better designs and faster time to market

The demand for faster time to market, design optimization, and cost reduction is driving the rapid adoption of workstation products in many industries. Not long ago, workstations were relegated to high-end design tasks such as complex mechanical assemblies, buildings, and aerospace design. Today, workstations are used in every major industry for tasks ranging from financial modeling, to designing complex buildings and vehicles. Workstations have become standard equipment for engineers, content creators, analysts, and others who need the highest levels of performance, visualization, and data integrity.

Increasingly, design professionals and engineers are using Intel® Xeon® processor-based workstations to create, test, and modify new ideas almost as fast as they can think of them. Derived from server processors, the workstation processors are typically optimized for workstations through higher frequency, better graphics performance, and application certification for better performance and reliability.

Read the full Intel® Xeon® Processors for Workstations Product Brief.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง