ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Data Center Server Meets IT Demands

Optimized for today’s data center server and tomorrow’s cloud, the versatile Intel® Xeon® processor E5-2600 product family meets IT challenges like scalability and responsiveness with less latency, more I/O performance, and greater efficiency.