ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ขออภัย PDF นี้มีเฉพาะในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

Testing platform | IT case study | Shanghai Stock Exchange | HP

Shanghai Stock Exchange Speeds Services with New Test Platform

Objective
Enable new platforms to meet the business application requirements of the Shanghai Stock Exchange (SSE)

Approach
Sought hardware vendors to provide a suitable foundation for a high-quality monitoring simulation and testing platform

IT improvements
• Simulates an open x86 platform so SSE can evaluate the possibility of migrating its monitoring systems to that platform and ensure they will be foolproof once online
• Improves system security and stability, reduces online system risks and thus ensures the continuous development of SSE

Business benefits
• Allows SSE to cope with significant trading growth, real-time processing and increased data security challenges
• Provides an IT base for SSE to develop internationally
• Supports listed companies and investors through more efficient stock trading management

Read the full Shanghai Stock Exchange Speeds Services with New Test Platform Case Study.