• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

ข้อมูลจำเพาะของ Intel® Itanium®

Intel® Itanium® Processor

โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium®

คลิกที่หมายเลขโปรเซสเซอร์เพื่อดูข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดและแผนผังวงจร

หมายเลขโปรเซสเซอร์ แคช ความเร็วสัญญาณนาฬิกา จำนวนแกนหลัก/
จำนวนเธรด
TDP สูงสุด ประเภทของหน่วยความจำ กราฟิก
Intel® Itanium® Processor 9560 (32M Cache, 2.53 GHz) 32.0 MB 2.53 GHz 8 / 16 170 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9550 (32M Cache, 2.40 GHz) 32.0 MB 2.40 GHz 4 / 8 170 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9540 (24M Cache, 2.13 GHz) 24.0 MB 2.13 GHz 8 / 16 170 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9520 (20M Cache, 1.73 GHz) 20.0 MB 1.73 GHz 4 / 8 130 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 1.00 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB 3.0 MB 1.00 GHz 1 / 1 100 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 1.30 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB 3.0 MB 1.30 GHz 1 / 1 97 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 1.40 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB 4.0 MB 1.40 GHz 1 / 1 91 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB 4.0 MB 1.50 GHz 1 / 1 107 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 6M Cache, 400 MHz FSB 6.0 MB 1.50 GHz 1 / 1 107 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 6M Cache, 533 MHz FSB 6.0 MB 1.60 GHz 1 / 1 122 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 9M Cache, 533 MHz FSB 9.0 MB 1.60 GHz 1 / 1 122 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 6M Cache, 667 MHz FSB 6.0 MB 1.66 GHz 1 / 1 122 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 9M Cache, 667 MHz FSB 9.0 MB 1.66 GHz 1 / 1 122 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 900 MHz, 1.5M Cache, 400 MHz FSB 1.5 MB 900 MHz 1 / 1 90 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9010 (6M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 6.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9015 (12M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB) 12.0 MB 1.40 GHz 2 / 2 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9020 (12M Cache, 1.42 GHz, 533 MHz FSB) 12.0 MB 1.42 GHz 2 / 2 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9030 (8M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 8.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9040 (18M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 18.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9050 (24M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 24.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9150M (24M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) 24.0 MB 1.66 GHz 2 / 4 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9110N (12M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 12.0 MB 1.60 GHz 1 / 1 75 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9120N (12M Cache, 1.42 GHz, 533 MHz FSB) 12.0 MB 1.42 GHz 2 / 4 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9130M (8M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) 8.0 MB 1.66 GHz 2 / 2 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9140M (18M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) 18.0 MB 1.66 GHz 2 / 4 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9140N (18M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 18.0 MB 1.60 GHz 2 / 4 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9150N (24M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 24.0 MB 1.60 GHz 2 / 4 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9152M (24M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) 24.0 MB 1.66 GHz 2 / 4 104 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9330 (20M Cache, 1.46 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 20.0 MB 1.46 GHz 4 / 8 155 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9310 (10M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 10.0 MB 1.60 GHz 2 / 4 130 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9320 (16M Cache, 1.33 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 16.0 MB 1.33 GHz 4 / 8 155 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9340 (20M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 20.0 MB 1.60 GHz 4 / 8 185 ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9350 (24M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 1.73 GHz 4 / 8 185 ไม่มี