ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

January 31, 2013

Intel has updated the definition of the next generation Itanium® processor, code name “Kittson”. Kittson will be manufactured on Intel’s 32-nm process technology and will be socket compatible with the existing Intel Itanium 9300/9500 platforms, providing customers with performance improvements, investment protection, and a seamless upgrade path for existing systems. The modular development model, which converges on a common Intel® Xeon®/Intel Itanium socket and motherboard, will be evaluated for future implementation opportunities.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง