ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งาน Intel ได้

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์สำหรับผู้จำหน่ายที่ Intel สนับสนุน สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ซัพพลายเออร์เหล่านี้อาจผลิตทั้งโซลูชันที่สามารถใช้งาน Intel ได้และที่ไม่สามารถใช้งาน Intel ได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอส่วนประกอบโดยซัพพลายเออร์ OEM และผู้ประกอบระบบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความร้อน กลไก และสภาพแวดล้อมของโซลูชันเหล่านี้

ฮีทซิงค์สำหรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 สำหรับซ็อกเก็ต LGA2011-0 ที่มีกำลังการออกแบบทางความร้อน 130W

ฮีทซิงค์เหล่านี้ได้ถูกทดสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความร้อน, ทางกล และการลดระดับโหลด

ซัพพลายเออร์ คำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วน บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
Thermalright TRUE Spirit 140* Chris Lee +886-2-8663-6630#23 chrislee@thermalright.com
Thermolab TL1-M (bada2010)* Chun Han Park +82-31-502-2665 chpark@thermolab.co.kr
Thermaltake CLP0601* Waylon Chou +886-2-87975788#2687 waylon@thermaltake.com
Zalman CNPS9900 Max* Jinkook Kim +82-70-4480-7829 sugarman@zalman.co.kr
Zalman CNPS12X* Jinkook Kim +82-70-4480-7829 sugarman@zalman.co.kr
Akasa AK-CC6501EPO1* Yiyen Chen +886-2-2999-6289 sales@akasa.com.tw

ส่วนประกอบทางกลด้านความร้อน

สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ซึ่งมี Thermal Design Power 95W หรือต่ำกว่า

ซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบสนับสนุนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการออกแบบระบบที่ทำงานด้วยตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ผู้จำหน่ายที่อยู่ในรายชื่อจะจัดหาส่วนประกอบสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์ในแพ็คเกจ 115x-Land LGA ผลิตภัณฑ์ของผู้จำหน่ายบางรายอาจเป็นไปตามตามแนวทางการออกแบบในรายการบนหน้าเอกสารทางเทคนิค

ซ็อกเก็ต LGA115x และส่วนประกอบ ILM

ซัพพลายเออร์ คำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วนของ Intel บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล

Foxconn

ซ็อกเก็ต LGA1156*
ซ็อกเก็ต LGA1155*
ซ็อกเก็ต LGA1151*
ซ็อกเก็ต LGA1150*
LGA115x ILM* แบบมีฝาครอบ
LGA115x ILM แบบไม่มีฝาครอบ
เฉพาะ LGA115x ILM แบบมีฝาครอบเท่านั้น
แผ่นปิดด้านหลัง* (มีสกรู)

E51948-003
E52846-002
H30778-001
G27433-002
G11449-002
E36142-002
G12451-001
E36143-002

Eric Ling

+1-971-506-6441

eric.ling@fit-foxconn.com

Lotes

ซ็อกเก็ต LGA1156*
ซ็อกเก็ต LGA1155*
ซ็อกเก็ต LGA1150*
LGA115x ILM* แบบมีฝาครอบ
LGA115x ILM แบบไม่มีฝาครอบ
เฉพาะ LGA115x ILM แบบมีฝาครอบเท่านั้น
แผ่นปิดด้านหลัง* (มีสกรู)

E51948-003
E52846-002
G27433-002
G11449-002
E36142-002
G12451-001
E36143-002

Cathy Yang

+86-20-84686519

Cathy@lotes.com.cn

Tyco ซ็อกเก็ต LGA1156*
ซ็อกเก็ต LGA1155*
ซ็อกเก็ต LGA11508
LGA115x ILM* แบบมีฝาครอบ
LGA115x ILM แบบไม่มีฝาครอบ
เฉพาะ LGA115x ILM แบบมีฝาครอบเท่านั้น
แผ่นปิดด้านหลัง (มีสกรู)
E51948-003
E52846-002
G27433-002
G11449-002
E36142-002
G12451-001
E36143-002

Alex Yeh

 

+886-2-2171-5280

 

alex.yeh@te.com

 

ITW Fastex LGA115x ILM* แบบไม่มีฝาครอบ
แผ่นปิดด้านหลัง LGA115x ILM* (มีสกรู)
LGA115x ILM แบบมีฝาครอบ
เฉพาะ LGA115x* แบบมีฝาครอบเท่านั้น
E36142-002
E36143-002
G11449-002
G12451-001
Chak Chakir +1-512-989-7771 chak.chakir@itweba.com

ฮีทซิงค์สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ซึ่งมี Thermal Design Power 95W

หมายเหตุ: ฮีทซิงค์สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่มี Thermal Design Power 95W ยังสนับสนุนข้อกำหนดด้านความร้อนสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Core i7 ซึ่งมี Thermal Design Power 82W

ซัพพลายเออร์ คำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วนของ Intel บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
Nidec Intel® RCFH7-115x Reference Heatsink (DHA-A) E41759-002 Karl Mattson +1 360 666 2445 karl.mattson@nidec.com
Delta Intel® RCFH7-115x Reference Heatsink (DHA-A) E41759-002 Jason Tsai +1-503-533-8444 x111
+1-503-539-3547
jtsai@delta-corp.com
Foxconn Intel® RCFH7-115x Reference Heatsink (DHA-A) E41759-002 Eric Ling +1-971-506-6441 eric.ling@fit-foxconn.com

ฮีทซิงค์สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ซึ่งมี Thermal Design Power 82W และ 65W

ซัพพลายเออร์ คำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วนของ Intel บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
Nidec Intel® RCFH6-115x Reference Heatsink (DHA-B) E41997-002 Karl Mattson +1 360 666 2445 karl.mattson@nidec.com
Delta Intel® RCFH6-115x Reference Heatsink (DHA-B) E41997-002 Jason Tsai +1-503-533-8444 x111
+1-503-539-3547
jtsai@delta-corp.com
Foxconn Intel® RCFH6-115x Reference Heatsink (DHA-B) E41997-002 Eric Ling +1-971-506-6441 eric.ling@fit-foxconn.com

อุปกรณ์สำหรับรัด

ซัพพลายเออร์ คำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วน บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
ITW Fastex
Fastener* Base: C33389
Cap: C33390
Chak Chakir +1 512 989 7771 chak.chakir@itweba.com

ส่วนประกอบสนับสนุนที่เป็นทางเลือก

ซัพพลายเออร์ดังต่อไปนี้ได้พัฒนาโซลูชันการระบายความร้อนสำหรับการออกแบบระบบที่ทำงานด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ซึ่งได้ถูกทดสอบอย่างอิสระโดยหน่วยงานทดสอบของบุคคลที่สามซึ่ง Intel ให้การสนับสนุน ซัพพลายเออร์เหล่านี้อาจจะผลิตโซลูชันที่มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง นอกเหนือไปจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรายการด้านล่าง โปรดเข้ามาเยี่ยมชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับสถานะของผู้ผลิตฮีทซิงค์

หมายเหตุ: ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอส่วนประกอบโดยซัพพลายเออร์ OEM และผู้ประกอบระบบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความร้อน กลไก และสภาพแวดล้อมของโซลูชันเหล่านี้

ฮีทซิงค์สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ซึ่งมี Thermal Design Power 95W

ฮีทซิงค์เหล่านี้ได้ถูกทดสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความร้อน, ทางกล และ PWM

ซัพพลายเออร์ หมายเลขชิ้นส่วน บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
Akasa Asia Corp.
AK-CC067*
Yiyen Chen +886 2 2999 6289 sales@akasa.com.tw
AVC Z8UL06L002* Kai Chang +86 755 33668888 x63588 kai_chang@avc.com.tw
AMA 90-ZBC258306* Doris Yu +886 952 083222 doris_yu@amatech.com
Cooler Master ECC-S0782-01-GP* Barkley +886 918539632 barkley_hsaing@coolermaster.com.tw
Dynatron K786* Ian Lee +1 510 498 8888 x116 ian@dynatron-corp.com
Delta

FHS-A9025S19*

Jason Tsai

+1-503-533-8444 x111
+1-503-539-3547

jtsai@delta-corp.com

Delta FHS-A9525S-1378* Jason Tsai +1-503-533-8444 x111
+1-503-539-3547
jtsai@delta-corp.com

หมายเหตุ: ฮีทซิงค์สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่มี Thermal Design Power 95W ยังสนับสนุนข้อกำหนดด้านความร้อนสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Core i7 ซึ่งมี Thermal Design Power 82W

ซัพพลายเออร์ หมายเลขชิ้นส่วน บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
Thermaltake CLP0550* Sean Li +886 2 26626501 x235
+886 922036128
sean@thermaltake.com.tw
Kwo Ger Metal Technology, Inc 0772-0421R* Rosewire Kuo +886 2 26832868 x173 rosewire@kwoger.com.tw