ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Intel® Core™ i7-800/i5-700 Desktop Processor Series: Spec Update

Preface

This document is an update to the specifications contained in the Affected Documents table below. This document is a compilation of device and documentation errata, and specification clarifications and changes. It is intended for hardware system manufacturers and software developers of applications, operating systems, or tools.

Information types defined in Nomenclature ar...e consolidated into the specification update and are no longer published in other documents.

This document may also contain information that was not previously published.

Affected Documents
• Intel® Core™ i7-800 and i5-700 Desktop Processor Series Datasheet - Volume 1
• Intel® Core™ i7-800 and i5-700 Desktop Processor Series Datasheet - Volume 2

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง