ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Mobile 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 2

Mobile 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 2

This is Volume 2 of the datasheet for the following products:
• Mobile 3rd Generation Intel® Core™ processor family

The processor contains one or more PCI devices within a single physical component. The configuration registers for these devices are mapped as devices residing on the PCI Bus* assigned for the processor ...socket. This document describes the configuration space registers or device-specific control and status registers (CSRs) only. This document does not include Model Specific Registers (MSRs).

Read the full Mobile 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family Datasheet, Vol. 2: http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/3rd-gen-core-family-mobile-vol-2-datasheet.html

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง