ไม่ขอแนะนำเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่สำหรับไซต์นี้
โปรดพิจารณาในการอัพเกรดเบราเซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยการคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้

Desktop 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 2

Desktop 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 2

This is Volume 2 of the Datasheet for the following products:
• Desktop 3rd Generation Intel® Core™ processor family.

The processor contains one or more PCI devices within a single physical component. The configuration registers for these devices are mapped as devices residing on the PCI Bus assigned for the processo...r socket. This document describes the configuration space registers or device-specific control and status registers (CSRs) only. This document does not include Model Specific Registers (MSRs).

Read the full Desktop 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family Datasheet, Vol. 2: http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/3rd-gen-core-desktop-vol-2-datasheet.html

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง